If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Khóa học: Toán lớp 5 (Việt Nam) > Chương 1

Bài học 9: Hỗn số (tiếp theo)

Bài toán trừ hỗn số cùng mẫu

Bạn An giải bài toán có phép trừ hỗn số bằng cách dùng hình ảnh.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

chỉ sau một cơn mưa linh đã đo độ sâu của các cung nước đằng sau sân nhà mình và ghi lại kết quả trong bảng dưới đây ở đây là ba vũng nước khác nhau mà bạn để đo được với đơn vị là Cm D3 Hỏi chúng mình cũng nước giấy xích đu sâu hơn vũng nước trên thềm nhà bao nhiêu cm các bạn hãy tạm dừng video và tự giải thử nhé khi họ hỏi vũng nước giới xích đu vậy Ở đây 1 và 1 phần từ cm Tính độ sâu của nó và nó sâu hơn vũng nước trên thềm nhà bao nhiêu anh bình chọn màu khác cho kết quả của vũng nước trên thềm nhà anh chứng minh thấy ở đây nói là 2/4 cm thì lấy những gì Chứng minh cần làm là lấy 1 và 1/4 ông chủ đi 2/4 như thế này mình đang cố gắng lấy phần phân số 1/4 của hỗn số - 2/4 nhưng mình lại gặp vấn đề đó là 2/4 lại lớn hơn 1/4 vậy chúng mình giải quyết như thế nào 3 cách làm là mình sẽ chuyển hỗn số về dạng phân số có một cả 1/4 C bằng với một cộng với 1/4 ừ thì mình sẽ biết 4/4 vì 4.4 bằng một mà cộng với 1/4 kết quả sẽ bằng 5/4 ư bây giờ mình sẽ dùng 5/4 mở được chuyển từ hỗn số này - 2/4 mình viết - 2/4 từ 2,4 này khi nó đã trở nên dễ dàng con rồi chúng mình có 5 phần và - 2 mình sẽ chỉ còn lại 3 phần 2 3/4 ừ Ma Kết quả bảng 3/4 trả lời cho câu hỏi thì vũng nước gì xích đu sẽ sâu hơn vũng nước trên thềm nhà bà cụm từ cm có một cách mình đánh họa bài này đó là mình sẽ vẽ 1 và 1/4 - 2/4 đầu tiên chúng mình sẽ vẽ 1 và 1/4 như sau thế này là một và mình tiếp tục với một phần tư thì mình sẽ chia ra hồi nay thành 4 phần bằng nhau đây là một vòng 1/4 từ lúc đầu chúng mình vừa mới thắc mắc rằng Làm sao để - hack phần tư trong khi mình chỉ có một phần tư câu trả lời đói là cả khối nay thực chất chính là 4/4 đấy nhà mình có thể dễ như này a father mình đã có 5,4 1 2 3 4 5 5/4 mình - 2 trong 4 phần mình bỏ đi một trong bốn phần này và một trong bốn phần này vậy Mình còn lại bao nhiêu Đúng rồi Kết quả là mình sẽ trình còn lại 3/4 ở đây mà thôi à