If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Toán lớp 5 (Việt Nam)

Viết hỗn số dưới dạng phân số

Bạn An viết 5 1/4 thành phân số. Được tạo bởi Sal KhanMonterey Institute for Technology and Education.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

chủ đề bài yêu cầu chúng mình Viết năm 1/4 thành phân số trước hết chúng ta sẽ phải thử nghĩ xem năm 1/4 trông như thế nào đã làm được điều này chúng ta sẽ tìm tới sự trợ giúp của đồ ăn 51 phần tử ở đầy chúng mình có thể hiểu là năm và 1/4 nhé Số 5 ở đây thuộc về phần nguyên trong khi đó 1/4 thuộc về phần phân số Bởi vì số 5 ở đây thuộc về phần nguyên nên chúng ta sẽ có 5 chiếc bánh nhân vẹn như thế này Và bây giờ chúng mình sẽ đi xử lý nốt 1/4 có sắc lại đây 1/4 này chúng mình có thể hiểu là đang Biểu diễn một trong số 4 phần bằng nhau của một cái bánh cho em nghỉ xả sửa đầy chúng ta có Chiếc bánh thứ sáu chia chiếc bánh này ra thành 4 phần thì 1/4 sẽ tương ứng với là một phần của chiếc bánh như thế này vì một phần tử đầy càng được biểu diễn bằng một phần bánh nên nâng chất bánh nguyên vẹn này chúng ta sẽ chia Chở ra thành các phần đánh bằng nhau nhé chia cắt chiếc bánh này ra mỗi chiếc bánh thành 4 phần bằng nhau trốn ta sẽ được như thế này ở đây chúng ta đang có tất cả 5 chiếc bánh nguyên vẹn mỗi chiếc bánh được chia ra thành 4 phần bằng nhau điều đó có nghĩa là mỗi phần bánh này bằng Đố 1/4 cả chất bánh sống toàn phải viết xuống dưới đây nhé và có bốn phần bánh trong một chiếc bánh cá nhân Với số chất bánh mà 55 chiếc bánh anh ở đây ta có tất cả 5 chiếc bánh mỗi chiếc bánh được chia ra thành 4 phần Như vậy tổng số phần bánh và chúng ta đang có ở đây không kèm ổ bánh này sẽ là bốn X5 bóng 20 phần bánh sữa và kem nhìn nhé Như đã nói ở trên một phần bánh ở đây bằng 1/4 chiếc bánh như vậy Lấy 20 phần bánh lấy 20 phần bánh nhân với A 1/4 chúng ta sẽ được 20/4 hãy cũng chính bằng nằm xét bánh à Ừ từ những phân tích và chúng ta đã có ở đây năm 1/4 chúng ta có thể viết lại lá năm 1/4 trốn ta có thể thiết lại Tháng Năm cộng với 1/4 mà năm ở đầy chúng ta đã chứng minh bóng 20/4 là sẽ ghi 20/4 vỏ đây 1/4 chúng ta vẫn giữ nguyên Ừ từ đây là sẽ phải không não 20/4 cộng với 1/4 sẽ bằng 21/4 một cách làm đơn giản hơn rất nhiều đó chính là ở đây ta thấy có 5 chiếc bánh mỗi chiếc bánh được chia thành 4 phần bằng nhau như vậy Nằm ở đây sẽ tương đương bóng 20 phần bánh ở đây chúng ta cũng đang có một phần bánh Ừ như vậy Tổng cộng chúng mình có tất cả 20 cộng với một bánh 21 phần bánh tất cả và vì mỗi phần bánh bằng đúng 1/4 chiếc bánh nên lấy 21 nhân với 1/4 chúng ta được phân số 21/4 các em nặng từ đầu đến giờ chúng mình đã dành phần lớn thời gian để tìm hiểu về hỗn số và phân số Tuy nhiên đối với việc đổi từ hỗn số thành phân số chúng ta có một cách làm đơn giản hơn rất nhỏ đó chính là mẫu số của chúng ta vẫn giữ nguyên nguyên nhân tử số của chúng ta sẽ tăng mẫu số nhân với phần nguyên rồi cộng với một ta có bốn x 15 = 20 20 cộng với một dễ thắng 21 phần 4 ở đây là cách làm ngon nhưng mà nguyên lý của nó giống với những gì chúng ta đã phân tích ở đây nhé nằm ở đây đồng với 20/4 nên là trong phép tính này lấy bốn nhân với 5 thì được 20 rồi + ghép với một này già nó tất cả phần 4 như vậy chúng ta sẽ được 21,4 nhé để đổi tố hỗn số sang phân số mẫu số chúng ta vẫn sẽ giữ nguyên trong khi đó ở tử số chúng ta sẽ lấy mẫu số nhân với phần nguyên rồi cộng với phần tử số của phần phân số nhé á