If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Khóa học: Toán lớp 5 (Việt Nam) > Chương 1

Bài học 9: Hỗn số (tiếp theo)

Bài toán cộng và trừ hỗn số (cùng mẫu)

Vấn đề

Bạn Oanh tổng hợp chiều dài của nhiều mô hình xe trượt tuyết bạn ấy tìm thấy trong một cửa hàng đồ chơi.
Mẫu xe trượt tuyếtChiều dài (cm)
Mẫu 12212
Mẫu 22712
Mẫu 33412
Hỏi tổng chiều dài của mô hình xe trượt tuyết mẫu 1 và mẫu 2 là bao nhiêu xăng-ti-mét?
  • Đáp án của bạn nên là
  • một phân số có tử nhỏ hơn mẫu, ví dụ như 1/2 hoặc 6/10
  • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
cm
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?