Chúng tôi đang gặp khó khăn trong việc tải các tài nguyên bên ngoài có trên trang web.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Nội dung chính

Khóa học: Toán lớp 5 (Việt Nam) > Chương 1

Bài học 9: Hỗn số (tiếp theo)

Bài toán cộng và trừ hỗn số (cùng mẫu)

Vấn đề

Bạn Oanh tổng hợp chiều dài của nhiều mô hình xe trượt tuyết bạn ấy tìm thấy trong một cửa hàng đồ chơi.
Mẫu xe trượt tuyếtChiều dài (cm)
Mẫu 12212
Mẫu 22712
Mẫu 33412
Hỏi tổng chiều dài của mô hình xe trượt tuyết mẫu 1 và mẫu 2 là bao nhiêu xăng-ti-mét?
  • Đáp án của bạn nên là
  • một phân số có tử nhỏ hơn mẫu, ví dụ như 1/2 hoặc 6/10
  • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
cm