If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Toán lớp 5 (Việt Nam)

Bài toán cộng và trừ hỗn số (cùng mẫu)

Vấn đề

Bạn Oanh tổng hợp chiều dài của nhiều mô hình xe trượt tuyết bạn ấy tìm thấy trong một cửa hàng đồ chơi.
Mẫu xe trượt tuyếtChiều dài (cm)
Mẫu 12, start fraction, 2, divided by, 12, end fraction
Mẫu 22, start fraction, 7, divided by, 12, end fraction
Mẫu 33, start fraction, 4, divided by, 12, end fraction
Hỏi tổng chiều dài của mô hình xe trượt tuyết mẫu 1 và mẫu 2 là bao nhiêu xăng-ti-mét?
  • Đáp án của bạn nên là
  • một phân số có tử nhỏ hơn mẫu, ví dụ như 1, slash, 2 hoặc 6, slash, 10
  • một hỗn số, ví dụ như 1, space, 3, slash, 4
cm
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?