Chúng tôi đang gặp khó khăn trong việc tải các tài nguyên bên ngoài có trên trang web.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Nội dung chính

Khóa học: Toán lớp 5 (Việt Nam) > Chương 1

Bài học 9: Hỗn số (tiếp theo)

Bài toán về nhân phân số: chiều dài tóc

Bạn An giải một bài toán bằng cách nhân 2 phân số. Được tạo bởi Sal Khan.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

Ừ tao đã cắt 2/3 độ dài tóc của bạn ấy và bạn ấy đã tặng 7/8 phần tóc đã cắt nó cho một cửa tiệm làm tóc giả vậy Đề bài hỏi bạn ấy đã tặng bao nhiêu phần tóc của mình được rồi mình sẽ giải bài này ở phía dưới nhé đầu tiên thì mình sẽ vẽ một đoạn thẳng để minh họa độ dài tóc của bạn Thảo trước khi cắt thì mình sẽ khách ở phía dưới này nhé cho ví dụ như đây là tóc của bạn thả trước khi cắt mình sẽ cần chia đoạn thẳng này thành 3 phần bằng nhau bảo hành 3 phần bằng nhau và hai phần trăm số 3 phần bằng nhau này chính là độ dài tóc mà bạn thả Cắt bạn thả đã cắt 2/3 độ dài tóc của mình hai phần trong số 3 phần bằng màu cô bạn này đã khác 2 phần hai trong số ba phần chính lao động là hai phần bằng nhau là sau đó đi bạn ấy đã tạo phần 8 phần tóc nè cho một cửa tiệm làm tóc giả lại người ta tặng 7/8 của vận tốc này Đây là 2/3 nhé ở đây là 2/3 A và 7/8 của phần này chính là phần tóc mà Thảo đã tặng cho cửa tiệm ý nghĩa là mình sẽ cầm chia đoạn này thành 8 phần bằng nhau đây là 4 phần này ở đây là 4 phần này sau đó thì mình sẽ chia tiếp Ừ được rồi Bây giờ mình đã có 8 cân bằng nhau rồi sao mình sẽ lấy 7 phần mình sẽ dùng màu vàng nhé Anh 12345677 phần đây Ở đây chỉ là bạn tắt mà bạn Thảo đã tặng cho cửa tiệm làm tóc giả và bây giờ Đề bài hỏi mình là đoạn cấp này thì bằng bao nhiêu phần so với vận tốc ban đầu và bạn ấy có thì mình sẽ biết là bạn Thảo lúc đầu cắt 2/3 tóc của mình và sau đó bạn ý tặng 7/8 của phần đó cho cực cận là bác giả bạn nên đoạn hành này sẽ là bằng bầy giặt 8 của 2/3 và 7/8 của 2/3 chín a = 7,8 x 2/3 sự biết ở dưới này nhá 7/8 số của số 2/3 Ê tao thấy không Mình đã lấy 7 phần trong 8 phần nghĩa là 7,8 của 2/3 Tải đoạn màu đỏ này là 2/3 qua 7/8 x 2/7 sẽ bằng bao nhiêu nhỉ chúng mình cùng tí nhé a7x 2 sẽ là 14 em bảo lên ba sẽ 24 ạ Bây giờ mình sẽ để ý nhá cả tử số và mẫu số đều chia cho ha bữa nay mình sẽ chia cả tử và mẫu cho ha 14 chia hai sẽ là 7 bài 24 - 2 sẽ là 12 ở đây là phân số tối giản nhất mà có được rồi mẹ nên câu trả lời của bạn dán này chính là bạn Thảo đã tạm đi 7/12 tóc của mình khi đó chính là đoạn màu vàng mà mình đã vẽ trên sơ đồ mình sẽ điền vào đây đó là 7/12 A và kiểm tra kết quả em rất chính xác