Chúng tôi đang gặp khó khăn trong việc tải các tài nguyên bên ngoài có trên trang web.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Nội dung chính

Khóa học: Toán lớp 5 (Việt Nam) > Chương 1

Bài học 9: Hỗn số (tiếp theo)

Ôn tập về hỗn số và phân số có tử lớn hơn mẫu

Ôn tập về cách viết hỗn số thành phân số có tử lớn hơn mẫu và ngược lại.  Sau đó thử giải một vài bài tập thực hành.

Phân số lớn hơn hoặc bằng 1 là gì?

Phân số lớn hơn hoặc bằng 1 là phân số có tử số lớn hơn hoặc bằng mẫu số (mẫu là số nguyên dương).
Dưới đây là một số ví dụ về phân số lớn hơn hoặc bằng 1:
94,55,73

Hỗn số là gì?

Hỗn số là sự kết hợp giữa một số nguyên và một phân số. Số nguyên sẽ đứng ở vị trí đầu hỗn số và phần phân số sẽ luôn luôn nhỏ hơn 1.
Dưới đây là một số ví dụ về hỗn số:
412,138,1256

Viết lại hỗn số dưới dạng phân số

Chuyển hỗn số 345 thành phân số.
345=3+45
345=1+1+1+45
345=55+55+55+45
345=5+5+5+45
345=195
Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về cách viết lại hỗn số dưới dạng phân số thì hãy xem qua video này.
Bài 1A
Chuyển các hỗn số thành phân số.
512=
  • Đáp án của bạn nên là
  • một phân số tối giản, như 3/5
  • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4

Nếu bạn muốn luyện tập thêm dạng bài này thì hãy tham khảo bài tập này.

Chuyển các phân số thành hỗn số

Chuyển phân số 103 thành hỗn số.
33=1 phần nguyên
Chúng ta hãy xem có tất cả bao nhiêu phần nguyên ta có thể có được từ 103.
103=3+3+3+13
103=33+33+33+13
103=1+1+1+13
103=313
Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về cách viết lại phân số dưới dạng hỗn số thì hãy xem qua video này.
Bài 2A
Chuyển các phân số thành hỗn số.
138=
  • Đáp án của bạn nên là
  • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4

Nếu bạn muốn luyện tập thêm dạng bài này thì hãy tham khảo bài tập này.

Tham gia cuộc thảo luận?

Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.