If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Toán lớp 5 (Việt Nam)

Ôn tập về hỗn số và phân số có tử lớn hơn mẫu

Ôn tập về cách viết hỗn số thành phân số có tử lớn hơn mẫu và ngược lại.  Sau đó thử giải một vài bài tập thực hành.

Phân số lớn hơn hoặc bằng 1 là gì?

Phân số lớn hơn hoặc bằng 1 là phân số có tử số lớn hơn hoặc bằng mẫu số (mẫu là số nguyên dương).
Dưới đây là một số ví dụ về phân số lớn hơn hoặc bằng 1:
start fraction, 9, divided by, 4, end fraction, comma, start fraction, 5, divided by, 5, end fraction, comma, start fraction, 7, divided by, 3, end fraction

Hỗn số là gì?

Hỗn số là sự kết hợp giữa một số nguyên và một phân số. Số nguyên sẽ đứng ở vị trí đầu hỗn số và phần phân số sẽ luôn luôn nhỏ hơn 1.
Dưới đây là một số ví dụ về hỗn số:
4, start fraction, 1, divided by, 2, end fraction, comma, 1, start fraction, 3, divided by, 8, end fraction, comma, 12, start fraction, 5, divided by, 6, end fraction

Viết lại hỗn số dưới dạng phân số

Chuyển hỗn số 3, start fraction, 4, divided by, 5, end fraction thành phân số.
3, start fraction, 4, divided by, 5, end fraction, equals, start color #11accd, 3, end color #11accd, plus, start color #1fab54, start fraction, 4, divided by, 5, end fraction, end color #1fab54
empty space, equals, start color #11accd, 1, end color #11accd, plus, start color #11accd, 1, end color #11accd, plus, start color #11accd, 1, end color #11accd, plus, start color #1fab54, start fraction, 4, divided by, 5, end fraction, end color #1fab54
empty space, equals, start color #11accd, start fraction, 5, divided by, 5, end fraction, end color #11accd, plus, start color #11accd, start fraction, 5, divided by, 5, end fraction, end color #11accd, plus, start color #11accd, start fraction, 5, divided by, 5, end fraction, end color #11accd, plus, start color #1fab54, start fraction, 4, divided by, 5, end fraction, end color #1fab54
empty space, equals, start fraction, start color #11accd, 5, end color #11accd, plus, start color #11accd, 5, end color #11accd, plus, start color #11accd, 5, end color #11accd, plus, start color #1fab54, 4, end color #1fab54, divided by, 5, end fraction
3, start fraction, 4, divided by, 5, end fraction, equals, start fraction, 19, divided by, 5, end fraction
Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về cách viết lại hỗn số dưới dạng phân số thì hãy xem qua video này.
Bài 1A
  • Hiện tại
Chuyển các hỗn số thành phân số.
5, start fraction, 1, divided by, 2, end fraction, equals
  • Đáp án của bạn nên là
  • một phân số tối giản, như 3, slash, 5
  • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7, slash, 4

Nếu bạn muốn luyện tập thêm dạng bài này thì hãy tham khảo bài tập này.

Chuyển các phân số thành hỗn số

Chuyển phân số start fraction, 10, divided by, 3, end fraction thành hỗn số.
start fraction, 3, divided by, 3, end fraction, equals, 1, start text, space, p, h, a, with, \^, on top, with, \`, on top, n, space, n, g, u, y, e, with, \^, on top, n, end text
Chúng ta hãy xem có tất cả bao nhiêu phần nguyên ta có thể có được từ start fraction, 10, divided by, 3, end fraction.
start fraction, 10, divided by, 3, end fraction, equals, start fraction, start color #11accd, 3, end color #11accd, plus, start color #11accd, 3, end color #11accd, plus, start color #11accd, 3, end color #11accd, plus, start color #1fab54, 1, end color #1fab54, divided by, 3, end fraction
empty space, equals, start color #11accd, start fraction, 3, divided by, 3, end fraction, end color #11accd, plus, start color #11accd, start fraction, 3, divided by, 3, end fraction, end color #11accd, plus, start color #11accd, start fraction, 3, divided by, 3, end fraction, end color #11accd, plus, start color #1fab54, start fraction, 1, divided by, 3, end fraction, end color #1fab54
empty space, equals, start color #11accd, 1, end color #11accd, plus, start color #11accd, 1, end color #11accd, plus, start color #11accd, 1, end color #11accd, plus, start color #1fab54, start fraction, 1, divided by, 3, end fraction, end color #1fab54
start fraction, 10, divided by, 3, end fraction, equals, start color #11accd, 3, end color #11accd, start color #1fab54, start fraction, 1, divided by, 3, end fraction, end color #1fab54
Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về cách viết lại phân số dưới dạng hỗn số thì hãy xem qua video này.
Bài 2A
  • Hiện tại
Chuyển các phân số thành hỗn số.
start fraction, 13, divided by, 8, end fraction, equals
  • Đáp án của bạn nên là
  • một hỗn số, ví dụ như 1, space, 3, slash, 4

Nếu bạn muốn luyện tập thêm dạng bài này thì hãy tham khảo bài tập này.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.