If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Toán lớp 5 (Việt Nam)

Cộng hỗn số (có nhóm lại)

Thực hiện phép cộng 2 2/3 + 8 3/4.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

anh ở đây ta có hai 2/3 + 8 3/4 mình quyết định dừng video lại và tự giải thử sinh sao bây giờ hãy cùng nhau làm nhé có rất nhiều cách mà bạn có thể giải bài này tôi sẽ giải theo cách khác nhau vậy một cách là viết lại biểu thức này vậy Hãy viết lại hai 2/3 + + 83/4 cộng 8 3/4 và các bạn có thể thắc mắc là tại sao mình lại viết như thế này yêu biết là như thế này tôi sẽ dễ nhìn ra đây là phần phân số của hỗn số và đây là phần số nguyên của hỗn số và ta có thể cộng chúng tách biệt với nhau nhưng trước khi bắt đầu + phần phân số của hỗn số hãy chú ý là ta có những nỗi số khác nhau ở đây tất báo số 3 và cao số 4 vậy ta nên tìm ra một Mẫu số chung chúng ta đã và bộ số chung nhiều lần trước đây rồi khi cộng các phân số với một số khác nhau một Mẫu số chung tốt Sẽ là bội số chung nhỏ nhất của chúng bội chung nhỏ nhất vì vậy nó sẽ là bao nhiêu hãy xếp các bội số của 440 chia hết cho 3 8 không chia hết cho 3 12 thực ra 12 = 4X 3 tìm mình có thể viết lại bằng phân số này là một số với mẫu số là 12 Cái này sẽ bằng với Để mình viết lại theo kiểu này mình có thể viết lại là hay và một số trên 12D số đó là số nào trên 12 đến từ 3 đến 12 một số ca sĩ Ngân nói với bốn vậy ta cũng phải nhưng tử số với 42 x 4 = 8 2/3 9 là 8/12 72 2/3 chính là 28/12 giờ ta có thể làm từ ngữ dưới này 8 3/4 sẽ chính là 8 và một số trên 12 để đi từ 4 đến 12 ở mẫu số tăng nhưng nó với ba vậy ta cũng phải nhưng tử số với 3 D3 X3 là chín rồi ta có thể làm phép cộng rồi ta Cộng rồi ta có gì nào tao có 8/12 + 9/12 nó sẽ là mười 77/12 bạn có thể nhận ra 17/12 cái này lớn hơn hoặc bằng một Đây là một phân số không thực sự vậy ta có thể viết lại cái này ta hiểu biết lại Nó là một hỗn số để này là rõ ràng hơn 17/12 làm nó đây 17/12 chính là một 5/12 mình tìm được như vậy nhỉ 17/12 được một lần mình Dư Đa 5 17/12 chính là 15 Quận 12 Bên mình có thể viết lại 5 tuần 12 ở phường phân số thấy mình có thể nói là chỗ phân số ở trong số của ta sau đó mình gỡ số một này đặt nóc bây giờ mình có thể lấy một cộng hai bằng ba cộng 8 bằng 11 7 ta có 11 5/10 21 5/12 vẫn bằng cách khác mà ta có thể giải bài này chúng ta có thể bắt đầu từ đây hai 8/12 389 12 ta có thể chuyển đổi chúng về dạng các phân số không thực sự sau đó tổng các phân số này lại sau đó ta có thể nói cái này cũng giống vậy Để mình viết nó lại xem nào hay chính là 24 tuần 12 cộng 8 sẽ bằng 32 quận 12 về mình có thể viết hỗn số ở trên là 32/12 rõ ràng là một phân số không thực sự là một cá thể viết lại hỗn số ở dưới đây là N8 là có bao nhiêu số 12 nghỉ đó sẽ là 96/12 + 29/12 và bằng số 105 quận 12 nếu điều mình vừa làm khó hiểu Khi bạn nâng cao những video của Ken kaname về chuyển đổi hỗn số thành các phân số không thực sự hay ngược lại do mình có thể cộng hai cái này lại cho mình sẽ có suy nghĩ 32/12 cộng 105 cộng 12 đó sẽ là 137 137/12 Và nếu ta muốn viết lại thành hỗn số đó có thể nói xem nào 137 Chia 12 11 lần về đây là 11 đồng 11x 12 132 và còn dư đến năm như thế đây là 11 5/12 bạn có thể là một trong hai cách bằng được cách này cách người ta làm đầu tiên sẽ dễ dàng hơn vì bạn không phải đau đầu với những con số lớn như 157 105 và 32 giải trí phải giải quyết của những con số đơn giản hơn nhiều Xem 812 + 9/12 bằng 17/12 đó chính là 1 ê chó đó bạn có một lớp 12 + 2 + 8 Lúc xảy ra 11 5/12 A