Chúng tôi đang gặp khó khăn trong việc tải các tài nguyên bên ngoài có trên trang web.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Nội dung chính

Khóa học: Toán lớp 5 (Việt Nam) > Chương 1

Bài học 9: Hỗn số (tiếp theo)

Trừ hỗn số: 7 6/9 - 3 2/5

Bạn An lấy 7 6/9 trừ 3 2/5  bằng cách viết lại các hỗn số thành phân số có cùng mẫu. Được tạo bởi Sal Khan.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

khi chúng ta có phép tính 7 6/9 - 32/5 theo quy tắc trừ hỗn số thì nếu phân số của số bị trừ lớn hơn và dân số của số trừ thì chúng ta sẽ thực hiện lấy phần nguyên - phần nguyên và số trừ vé số vậy nên trước chúng mình cần So sánh Xem 6/9 của lớn hơn 2 phần 5 phút nhé vì 6/9 2/5 của mẫu số khác nhau nên để so sánh được hai số này thì chúng mình sẽ cần quy đồng mẫu dù đã nhé Chúng mình sẽ cần tìm một Mẫu số chung chia cho cả hai mẫu số tức là một số chia cho mẹ Xín Mần lắm Chúng mình sẽ lấy số lớn hơn Tức là số 9 và nhầm các khối chức năng chính nhé chính nhân 1 = 9 tính không chia cho 5 thì nhân 2018 18 cũng 098 593 bằng 27 27 cũng 095 chỉ riêng bố mà 36 36 cũng không chết cho 595 45a 45/5 vậy Mẫu số chung sẽ là 45 chúng mình sẽ biết lại 6/9 bằng vị trí đến năm ở mỗi năm vậy nên chúng mình sẽ cần nhân cả tử và mẫu của phân số này với 56 X5 ở 30 U45 vậy chúng mình có 6/9 = 30,45 2/5 = 75 x 9 = 45 vậy nên chúng mình sẽ cần nhân cả tử và mẫu của phân số này với 92 x 9 = 18 năm lên chín bằng 45 vậy chúng mình có 2/5 bằng 18,45 và mình có thể thấy vì 30,45 lớn hơn 18,45 76/9 sẽ lớn hơn 2/5 rồi bởi vì chúng mình có thể yên tâm sử dụng quy tắc trừ hỗn số lấy phần nguyên - phần nguyên và lấy tần số trừ lớn hơn số chúng mình sẽ có bằng mới mà Ward 7 - 3 Đúng không cậu mới mở ngoặc 6/9 - 2/5 đóng ngoặc quản lý phí trên đã quy đồng mẫu số chúng mình sẽ có bảo với 7 - 3 thì bằng 46 phần 9 - 2/5 bằng với 30,45 - 18 số 45 ta sẽ bằng 12,45 vậy chúng mình sẽ có bằng với 4 cộng 12 câu a = 4 12,45 rửa mình lại thấy 12,45 chưa phải con số tối giản vì cả tử và mẫu của phân số này đều chia cho 3 vậy chúng mình sẽ có 12 câu 45 bằng với 12 chia 3 thì được bốn 45/3 được 15 vậy chúng mình sẽ có 12,45 bằng 4/15 Vậy thì tóm lại mình có kết quả của phép tính 769 - 3 2/5 = 4/10 lăm à