If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Toán lớp 5 (Việt Nam)

Bài toán thực tế về phép nhân phân số

Vấn đề

Phan đã leo núi trong 1, start fraction, 1, divided by, 2, end fraction ngày. Bạn ấy đã đi lạc trong start fraction, 5, divided by, 6, end fraction khoảng thời gian đó.
Hỏi Phan đã đi lạc trong bao lâu?
  • Đáp án của bạn nên là
  • một phân số có tử nhỏ hơn mẫu, ví dụ như 1, slash, 2 hoặc 6, slash, 10
  • một phân số có tử lớn hơn mẫu, ví dụ như 10, slash, 7 hoặc 14, slash, 8
ngày
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?