If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Khóa học: Toán lớp 5 (Việt Nam) > Chương 1

Bài học 9: Hỗn số (tiếp theo)

Cộng và trừ hỗn số (có nhóm lại)

Vấn đề

Tính.
525345=
  • Đáp án của bạn nên là
  • một phân số tối giản, như 3/5
  • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4