If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Toán lớp 5 (Việt Nam)

Trừ hỗn số (mẫu khác nhau)

Thực hiện phép trừ 17 4/9 - 12 2/3.

Thuyết minh video

khi chúng ta có biểu thức 17 và 4/9 - 12 và 2/3 để khuyến khích Bạn cảm nhiều video lại một chút và xem được bạn có tính được không nhé Bây giờ chúng ta cùng tính nhé điều mình sẽ làm nó là viết lại các hỗn số này mình sẽ biết nó là 17 và 4/9 - 12 và 2/3 mình sẽ ví 12 ngay phía dưới 17 độ mình sẽ biết 2/3 nhiên dưới 4/9 để mình làm sẽ nói rõ hơn chúng ta đang trường 12 và 2/3 từ 17 và 4/9 đầu tiên chúng ta có thể làm đó là nhìn vào vùng phân số với cái đầu chờ cho đến khi chúng ta thấy nhìn này chúng ta có các mẫu khác nhau đây ta có chính và ta có ba đưa tiếng chúng ta sẽ làm đó là tìm Mẫu số chung và Mẫu số chung tốt nhất sẽ là bội chung nhỏ nhất của chính và ba nó sẽ bao nhiêu Hãy nghĩ về điều này mình muốn bắt đầu với số lớn hơn đó là chính vậy chính của chia hết cho 3 không đã có 9 chia hết cho 3 3 được chia hết và một số còn lại do vậy chính là bội chung nhỏ nhất nếu Chính nó và bội chung nhỏ nhất mình sẽ tiếp tục giá trị lớn hơn là bội của chính mình sẽ đến 18 thì sẽ đến 27 và mình sẽ tiếp tục đến khi mình tìm được một bộ chia hết cho 3 nhưng mình không cần phải làm vậy vì chính để chia hết cho 3 rồi do vậy mình có thể viết lại cá hai vùng phân số này dưới dạng phân số có mẫu là chính bây giờ vui số phía trên đã có mỗi Chỉnh rồi nên mình chỉ cần viết lại phân số dưới 17 và muốn phần 9 A và số bên dưới mình có thể viết là 12 và phần và phân số có mẫu là chính vì thì 2/3 bằng bao nhiêu phần 9 Ừ từ 3 đến 9 thì mình sẽ phải dân cho bà Anh ở trên tử mình cũng phải nhân cho 32 x 3 = 6 2/3 cũng bằng với 6/9 và bây giờ mình có thể thực hiện phép trừ như ở đây khi mình cố gắng - mình có một phân số lớn hơn dưới đây và mình đang cố chữ nói ra tục phân số nhỏ hơn mình có bốn phần chính từ 6/9 vậy mình phải làm gì đây Câu trả lời là mình có thể nhóm lại mình có thể lấy nguyên một từ 17 đến mình làm điều đó nếu mình lấy nguyên một từ 17 thì nó sẽ trở thành 16 và súng như mình đã tách ra từ đó bạn có thể nói rằng vị trí số nguyên mình có thể cộng thêm áo và phân số nguyên mộ cũng = 9/9 tất cả những gì mình đã làm này nhóm là ở đây mình lấy chính phần chính từ 17 99 là một nên mình sẽ là 90 917 mình còn lại 16 và mình nhóm chúng lại việc và mình cộng chúng vào vị trí phân số là một hướng đi tính vậy 49 cộng 99 bằng 3 thì nó sẽ bằng 13 phần 9 vậy phường phân số ở đây là 13 phường 9 13/9 tới theo sự là một cách lạ đưa phí phải nhưng 17x bốn phần chín cũng bằng với 16 phẩy 13/9 vậy chú ý rằng phân số này lớn hơn 1 nếu số này cũng bằng một vài 49 1,49 cộng 16 thì vào 17 và 4/9 vì là sao mình lại làm như vậy 13 phường 9 thì lớn 16/9 đó mình có thể thực hiện phép trừ nếu ba phần chính - 6 Quận 9 thì bằng bao nhiêu 13 lần một số nào đó trong trường hợp này là một phần chính - 6 lần của một vùng chính sẽ bằng 7/9 7 Để mình viết nó bằng màu vàng vậy nó sẽ bằng số 7/9 13/9 - 6/9 bằng 7/9 và sau đó mình có thể nhìn vào vị trí của các số nguyên mình còn lại 16 ở trên đây 16 - 12 = 4 và mình đã xong 17 và 49 - 12 và 2/3 bằng 4 và 7/9 ừ ừ