If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Toán học

Lớp 3

Học toán lớp ba — phân số, diện tích, số học, và hơn thế nữa. Khóa học này phù hợp với các Tiêu chuẩn cốt lõi chung.

Lớp 5

Học toán lớp năm — số học với phân số và số thập phân, các bài toán về thể tích, chuyển đổi đơn vị, điểm vẽ đồ thị, và hơn thế nữa. (phù hợp với các Tiêu chuẩn cốt lõi chung)

Lớp 7

Học toán lớp bảy — tỷ lệ, kiến thức cơ bản về đại số, số học với số âm, xác suất, hình tròn, và hơn thế nữa. (phù hợp với các Tiêu chuẩn cốt lõi chung)

Số học

Cùng học những kiến thức cơ bản của số học — tất cả các kỹ năng số học cốt lõi mà bạn sẽ cần cho đại số và hơn thế nữa.