If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Khóa học: Toán lớp 5 (Việt Nam) > Chương 1

Bài học 9: Hỗn số (tiếp theo)

Các bài toán về phép trừ phân số: những quả dưa

Cùng giải một bài toán bằng cách trừ các hỗn số khác mẫu. Được tạo bởi Sal Khan.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

[âm nhạc] Anh Dũng muốn trồng một số loại dưa và là nghiên cứu cân nặng của Tuấn quả từ đây là dữ liệu mà bạn hãy thu thập được loại dưa muối có cân nặng là 31 phần 4 kg loại dưa hấu dập vang nặng 27/8 kg còn lại dưa hấu ruột đỏ nặng 31 phần 2 kg câu hỏi được đưa ra là cân nặng của dưa lưới là loại ở đây A và dưa hấu rất vàng chênh lệch nhau bao nhiêu kg Ừ như vậy là họ muốn chúng ta tìm ra sự chênh lệch giữa hai cân nặng này chúng ta thấy là cân nặng của dâu rất đỏ là không cần thiết đối với bài toán do đó ta muốn tìm độ chênh lệch giữa hai cái nặng này thì ta chỉ cần lấy số lớn hơn trừ đi số bé hơn là được não tủy Hãy tính xem 3 1/4 - cho 27/8 bằng bao nhiêu nhỉ Vì vậy hãy truyền cả hai số này về dạng phân số nhé Vậy ta 1/4 sẽ tương đương với 3 cộng với một phần tư và lá 12/4 cộng với 1/4 à ở chỗ này sẽ tương đương với 3 1/4 nhé Và từ đó ta sẽ trừ cho 27/8 mà 20/8 lại tương đương với hai cộng với 7/8 hay từng đường với 16/8 cộng với 7/8 được rồi để chỉnh là cái mà mình đang cố tìm ra đấy Bây giờ 12/4 cộng với 1/4 bằng bao nhiêu đó sẽ là 13/4 nhé và rồi 16/8 cộng với 7/8 bằng bao nhiêu nó sẽ lại bằng 23/8 vậy Ở đây ta sẽ - 23 phần 88 ạ Bây giờ chúng ta lại thực hiện phép trừ phân phối với phân số nào nhưng chúng ta để đang có mẫu số khác nhau vậy ta không thể xảy ra Nó cho thấy khi ta đưa về cùng một chỗ số được như vậy vội sửa chung nhỏ nhất của hai mẫu số này là bao nhiêu của bốn vào của Tám nào dù bé nhất hết cho cả 4 và 8 là bao nhiêu nhỉ 8 thì cho 88 cũng chia hết cho 4 nữa có phải nếu tao kết lại 13/4 18 là mẫu số thì ta đã thực hiện được các chư rồi hãy cùng thực hiện với nhau nào vậy ta sẽ viết lại cả hai số nay 18 là mẫu số tối nay đã có một số chúng sẵn rồi vậy 13 phần 8 mình sẽ biết nó với 8 là mẫu số để từ 48 ta cần phải nhân lũ số với 2 Ừ vậy để không làm thay đổi giá trị của phân số và cũng gần phải nhân cả tử số với cùng giá trị đó nữa hai ta phải nhận nó với hai ghét vậy Tối nay sẽ trở thành 26/8 và từ 26/8 mình sẽ chửi nó cho 23/8 Và như thế thì kết quả sẽ là cái gì đó trên 8 đúng không ở đó là 26 - 23a thì kết quả sẽ được gì nào là sẽ được 3 a chia cho 8 sau đó nó bằng 3/8 nhé về độ chênh lệch giữa cân nặng của dưa lưới và từ hổ ruột Vang là 3/8 hãy nhớ dăng mọi thứ ta đang tính lãi tơ đều được tính bằng kg đến đấy sẽ là 3/8 kg à