If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Khóa học: Toán lớp 5 (Việt Nam) > Chương 1

Bài học 9: Hỗn số (tiếp theo)

Giới thiệu về phép cộng hỗn số

Bạn An cộng 2 hỗn số với mẫu giống nhau. 

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

từ hôm nay chúng mình sẽ cùng tìm hiểu về tác động hỗn số nhé Ở đây giả sử chúng ta có phép tính 24/7 rồi cộng với 3 2/7 Ừ từ đây kem tạm thời dừng video lại và thủ tục nghĩ xem nhé ạ Bây giờ chúng mình cũng làm cách làm của bài này rất là đơn giản thôi chúng ta sẽ lấy phần nguyên cộng với phần nguyên và phần phân số cộng với phần phân số như vậy chúng ta lấy phần nguyên cộng với phần nguyên đó là hai cộng với bà ở đây và chúng ta sẽ được 5 tiếp đến chúng ta + phần phân số với phần phân số là có 4/7 cộng với 2/7 sẽ bằng 6/7 Ừ như vậy đáp án cho phép tính 24/7 cộng với 32/7 sẽ bằng 56/7 kém nhất nhưng mà nguyên lý của các làng này là như thế nào nhỉ các em nhìn này ở đây 24/7 chúng ta có thể viết ra tháng 2 cộng với 4/7 giá 32/7 chúng ta có thể viết ra tháng 3 cộng với 2/7 lấy phần nguyên cộng với phần nguyên là hai cộng 13 chúng ta sẽ được 5 và lấy phần phân số là 4/7 cộng với 2/7 chúng ta sẽ được 6/7 như vậy chốt lại kết quả của phép tính 24/7 cộng với 3 2/7 sẽ tăng 56/7 em nhé Bây giờ chúng mình sẽ làm cho một ví dụ nào ở ví dụ 2 này chúng ta có phép tính 3 3/5 khi cộng với năm 4/5 em làm tương tự như ở ví dụ một lấy phần nguyên cộng với phần nguyên và phần phân số cộng các phần phân số chúng ta sẽ có 3 cộng với năm chúng mình được 8 và 3/5 + với 4/5 chúng ta sẽ được 70/5 nhưng mà tới đây chúng ta đang gặp một vấn đề đó chính là ở phần phân số tử số của chúng ta lại lớn hơn mẫu số như vậy hỗn số này chúng ta vẫn phải phân tích rạch tiếp ở đây 8 7/5 chúng ta viết tiếp sẽ được tám cộng với 7/5 Ừ Từ đây chúng ta phân tích ra được tháng 8 vẫn giữ nguyên trong khi đó 7/5 chúng ta phân tích tiếp được ra tháng 5/5 cộng với 2/5 và tới đây chúng ta có 8 vẫn giữ nguyên 5/5 hay cũng chính là nằm chia cho 5 sẽ vắng mặt 2/5 chúng ta vẫn giữ nguyên nhé vào tới đây chúng mình làm những bình thường thôi ta có 8 cộng với một bánh chín 2/5 chúng mình vẫn giữ nguyên như vậy Kết quả của phép tính 3 3/5 + với 54/5 thay bằng 8 7/5 sẽ phải bằng 92/5 nhé Bây giờ chúng mình cùng điểm lại cách làm của bài này nó rồi về vi Dũng hai này Ban đầu chúng ta sẽ làm tương tự như ví dụ một đó chính là cái phần nguyên cộng với phần nguyên và phần phân số cộng với phần phân số Tuy nhiên tí kết quả mà chúng ta tìm được ở phần phân số ở đội hình mẫu hay là cách cách phần phân số này đang có giá trị lớn hơn một nên ta sẽ phải làm thêm bước nữa đó chính là phân tích trước con số này ra sao cho để ở Đáp án cuối cùng phần phân số có giá trị nhỏ hơn 1