If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Toán lớp 5 (Việt Nam)

Phép nhân hỗn số

Bạn An giới thiệu về phép nhân hỗn số. Được tạo bởi Sal KhanMonterey Institute for Technology and Education.

Thuyết minh video

3 nhân 1 và 3/4 với 7 là 1/5 rút gọn đáp số và viết dưới dạng hỗn số vậy đầu tiên ta cần viết lại các hỗn số này thành phân số có tử lớn hơn mảnh đó rất khó thì ít nhất là không dễ đó bên mình để nhân trực tiếp các hỗn số làm thì được nhưng sẽ dễ hơn khi chuyển nó về phân số có tử số lớn hơn mẫu vệ chuyển đổi nào 1 và 3/4 bằng với vẫn sẽ là xinh cho 4 đầu vào có cùng mẫu số nhưng cự số về phân số sẽ làm muốn nhân một là cộng ba về lý do là 11 là 4/4 C1 cây bằng 4 1/4 phải một làm 4 phần 4 rồi Mày có thêm 3/4 nữa vậy 4 phần 4 + 3/4 là 7/4 vì vậy Nó giống hệt như 1 và 3/4 và hiện đại phẩy bằng 1/5 cũng bằng cách tương tự ta sẽ đổi về phần năm đó sẽ là mẫu số 7 là 35/5 vậy về sẽ lấy 5 X7 cộng với tử số ở đây 7 là 35/5 rồi có thêm 1/5 nữa vậy và sẽ có 35 cộng 1 tức là 36/5 vì vậy phép nhân này cũng là lấy bảy phần 4 nhân 36/5 giờ ta có thể nhìn ra luôn lấy 7:36 là chữ số mới bốn X5 là mẫu số mới như ta sẽ được một số khá lớn mình không thể nhắn mà trí và 36 mình không thể làm dễ dàng về thử xem ta có thể rút gọn tài tử số và mẫu số đều có số chia hết cho 4 ngày hãy chia cả tử và mẫu cho bốn vào chữ số ta có thể chia 36/4 được chín Nếu bạn lít thử chia cho bốn bạn cũng phải lấy mẫu số chia cho bốn bốn xi cho 4 = 1 Ừ giờ nó sẽ là 7x 9 bằng bao nhiêu nó là 63 xin cho một nhân 5 giờ ta đã có một phân số với tự lớn hơn mẫu nhưng đều muốn nói là một hỗn số Vậy 63/5 là bao nhiêu để tính được Để mình chọn một màu thật đẹp nào lấy 63 chi cho 56 sinh năm được 1 lầu 1 đến 5 là 56 - 5 + 1 - A3 số 13 sinh năm được 2 2x năm bằng mười sau đó bạn - và bạn còn dư ba Vậy 63/5 là 12 Nguyên và dư 3 Ý anh là dư 3/5 và nếu mẹ muốn nói một lời từ nay về đây Hiền nhỉ là 12 tương tự với 60 phường 5 như 60/5 60/5 + 3/5 là 63/5 vậy hai số này chính là 12 số hạt tương đương nhau đây là phân số có tử số lớn hơn mẫu Đây là một hỗn số như câu trả lời sẽ là 12 và 3/5 ừ ừ