If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Toán lớp 5 (Việt Nam)

Phép nhân hỗn số

Vấn đề

Hãy thực hiện phép nhân sau.
123×6
Chọn 1 đáp án:
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?