If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Toán lớp 5 (Việt Nam)

Viết phân số dưới dạng hỗn số

Bạn An viết 7/4 thành dạng hỗn số. Được tạo bởi Sal KhanMonterey Institute for Technology and Education.

Thuyết minh video

Em hãy viết 7/4 dưới dạng hỗn số hiện tại phân số này đang lớn hơn 1,7 lớn hơn 4 hãy viết lại nó dưới dạng hỗn số đầu tiên mình sẽ chỉ cho bạn cách kết nó dưới dạng hỗn số Sau đó chúng mình sẽ tìm hiểu xem nó có nghĩa là gì nhé Vậy để xem rõ hỗn số có 7 phần tư là gì mình đổi màu khác trong mẫu số này thì cách dễ nhất là chúng mình sẽ lấy bẩy chia cho 4 vì chúng mình hãy cùng thực hiện phép chia 7 chia cho 4 thì đầu tiên mình nhận thấy răng 7 chia 4 sẽ được một mình đổi sang màu đỏ đi có một ngày 1000 4 sẽ bằng 49 ở Bệnh số dư sẽ là bao nhiêu 7 - 4 = 3 để mình viết dưới dạng hỗn số rồi mình sẽ nói về ý nghĩa của nó sau đó nhé Thứ Bảy Chiều bốn được một nền bắt có một vừa được tính ra ở ngay đây A và còn dư bao nhiêu vì chúng mình còn dư ba từ phép chia ở phía bên dưới ở đó là số dưa khi lấy bệnh chia cho 4 tức là ba và mình có thể viết thành 3/4 ừ à à ở đây là cách mình biến đổi từ một phân số lớn hơn 1 vì dạng hỗn số cách mình mới làm có phải sống như ma thuật nghỉ chừng mình mới chỉ lấy 7 chia cho 4 được một và số dư là 3 nên mình được 1 và 3/4 Nhưng câu hỏi được đặt ra là tại sao lại như vậy Ý nghĩa của nó là gì vì chúng mình thấy vẽ ra đúng 7/4 thành những ô vuông bằng nhau và xem nó có dễ hiểu hơn không nhé ô cô mình dấy một hình vuông biểu diễn cho 1/4 đầy là một hình vuông nó sẽ là 1/4 ừ Ừ giờ anh thử nghĩ xem số 7 ở tử số có ý nghĩa như thế nào đối với hình vuông này mình sao xếp nó lại này ở đây mình có hai ông của một phần tư tức là 2/4 ý bây giờ mình có ba phần tư này à A và 4,48 nhà mình có 4/4 Đây là toàn bộ một phần mình tiếp tục sao chép những hình vuông khác giờ mình còn 56 Ừ rồi 7,4 bạn có thể thấy răng những ô vuông ở đây chính là 7/4 mà mình vừa mới về lại vậy chúng biểu diễn cho điều gì nhà mình có bốn phần của một phần tử ở đây nó sẽ là 4/4 ừ Anh bảo vùng này sẽ biểu diễn cho 3/4 để ý nhé 7/4 là 4/4 cộng với 3/4 ý Ừ mình biết nó dưới dạng này 7/4 bằng 4/4 cộng với 3/4 ý bây giờ 4/4 ở đây bằng bao nhiêu Em Muốn Chia bún được một bệnh chúng mình có một phần và 3/4 bị dư dạng ạ ý nghĩa là chúng mình có 1 và 3/4 đầy chính là 3/4 bị dư ra và đầy chính là một hi vọng cách giải thích này dễ hiểu và rõ ràng cho bạn tổng kết là giờ đi hiểu xem ý nghĩa của 1 và 3/4 có ý nghĩa như thế nào thì bạn có thể thấy mình lấy 7 - 4 và được 11 cầu đây chính là một phần nguyên Hai bạn có thể tưởng tượng ra trước mắt mình có nguyên cả một cái bánh và bạn chỉ còn dư lại ba miếng mỗi miếng là một phần tư nên tổng sẽ đưa ra là 3/4