If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Toán lớp 5 (Việt Nam)

Phép chia hỗn số

Bạn An thực hiện phép chia 4 4/5 cho 1 1/2.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

Em hãy xem liệu chúng ta có thể tìm ra bốn 4/5 chia cho 1 1/2 không nhé Mình cần thiết các bạn hãy dừng video này lại và suy nghĩ thử xem các bạn có thể làm cho nó không và mình sẽ cho các bạn một vài gợi ý ở đây Bạn có thể viết lại nó thêm một phân số lớn hơn 1 với Tử số lớn hơn mẫu số được rồi trở lại cùng làm với nhau nào vậy Làm thế nào chúng ta có thể viết lại bốn phần năm được 4/5 cũng giống như việc chúng ta lấy bốn Bốn cộng với 4/5 và 4 tương đường với 20/5 cho nên bút được viết là 20,5 nhé và sau đó cộng với 4/5 ra là bạn sẽ nhận được gì nào bạn lại cộng hai chữ số lại với nhau và bạn sẽ nhận được 24/5 một cách khác để suy nghĩ được điều này đó là bạn có thể lấy mẫu số nghĩa là lấy phần 5 nhân với 43 được 20/5 rồi cậu 14/5 bạn cũng sẽ có được 24,5 đấy như vậy Ở đây là 24/5 chia cho chúng ta đã làm tương tự như vừa nãy 1 1/2 chính bằng 1 cộng với 1/2 một lại bằng 2/2 cộng với 1/2 do đó đây sẽ ra Hãy cộng có từ số lại với nhau và chúng ta sẽ được 3/2 chúng ta có thể viết lại biểu thức của mình là bằng 24/5 chia cho 3/2 Bây giờ chúng ta lại nhận ra rằng nó tương đương với 24/5 khi nhận Kính nghịch đảo của 3/2 - khi nào hãy tạm dừng video này lại với nghịch đảo của 3 phần 2 bằng gì cha muốn biết nghịch đảo của 3 phần 2 bạn chỉ cần hoán đổi tử số và mẫu số ở đây nó chỉ là hai bình ba bây giờ điều gì sẽ xảy ra nhỉ tra Có 2 cách để làm điều này đây Bạn có thể trực tiếp nhận các thông số lại với nhau và bạn sẽ nhận được 48 sau đó nhân các mô sửa lại bạn nhận được 15 như vậy chúng ta có 48 phần 15 nhưng bạn có thể làm lại theo một vài cách đơn giản hơn hay một cách khác để suy nghĩ được điều này đó là bạn có thể nói ra điều này tương đương với 24 nhân với hai a ở trên cho ngắn x35 nhân với 3A em và bạn có thể nhận thấy rằng 24 và 3 Điều chia cho 3 đúng không Giờ đó chúng tại chúng cho ba nào 24 chỉ cho bà thì được 83 chia cho 3 thì được một bây giờ bạn có thể tiếp tục nhận các thử số với nhau và bác mẫu số với nhau và thu được ở tử số là cảm nhân 2 = 16 mẫu số là 5 vì vậy chúng ta có 16/5 Nếu các bạn muốn biết nó thành một hỗn số thì 16/5 trà 16 chia cho 5 thì được 3 thứ một thì vãi đầy sẽ là 3 1/5 nhé Và một điều bạn có thể chú ý trong video lần này đó là nó ở ngay đây thôi chúng ta đã rút gọn 24 và 3 bước này đôi khi bạn sẽ thấy mình rất gọn ở bước like và mình sẽ nói hãy nhìn xem tuổi cùng mình sẽ có 24 ở tử số và bao mẫu số dư vậy mình sẽ chia chúng với ba 24 chia cho 3 thì được 8 em chỉ cho bà thì được một cách này thường hay được gọi là tiếp sức gọn chéo Nó diễn ra ở toàn bộ bước này thôi à