If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Toán lớp 5 (Việt Nam)

Cộng hỗn số: 19 3/18 + 18 2/3

Bạn An cộng 19 3/18 + 18 2/3 bằng cách viết lại hỗn số thành phân số có mẫu giống nhau. Được tạo bởi Sal Khan.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

khi chúng ta có phép tính 19 3/18 + 18 2/3 để cộng hai hỗn số chúng ta sẽ cần thực hiện + phần nguyên với phần nguyên và phần phân số với phần phân số như vậy phép tính này chúng ta có thể viết lại như sau ở phần nguyên chúng ta có 19 + 18 phần phân số chúng ta có 3/18 + 2/3 gạch với phép cộng của phần nguyên đáp án là 37 còn phép cộng hai phân số chúng ta nhận thấy hai phân số này có mẫu số khác nhau như vậy cần quy đồng mẫu của hai phân số trước tiên cần tìm một Mẫu số chung chia hết cho cả 18 và ba đó chính là số 18 phải không Bởi vì 18 chia 18 = 1 18 chia 3 = 6 như vậy chúng ta có thể viết lại phép cộng như sau 3/18 chúng ta giữ nguyên bởi vì đã có sẵn mẫu số là 18 năm với phân số 2/3 chúng ta cần nhân cả tử số và mẫu số về A2 x16 bằng 12 ba nhân với 6 bằng 18 như vậy phân số 2/3 sẽ được viết lại bằng 12/18 có đáp án của phép cộng này sẽ bằng 37 + 15/18 tuy nhiên phân số 15/18 chưa phải phân số tối giản do đó ta cần lấy cả tử số và mẫu số chia hết cho 3 U15 chia cho 3 và 18 chia cho 3 phân số này rút gọn bằng 5/6 và cuối cùng đáp án của phép cộng 19 3/18 + 18 2/3 sẽ là 37 5/6 ý