If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Toán lớp 5 (Việt Nam)

Giới thiệu về phép trừ hỗn số

Bạn An giải thích cách trừ 2 hỗn số với mẫu giống nhau. 

Thuyết minh video

khi chúng ta có phép tính hay 5/8 - 1 2/8 tại đây gây nên tạm dừng video lại và thứ tự làm trước xem nhé ạ Bây giờ chúng mình không dám nữa giống như khi ta cậu hỗn số với được trừ hỗn số ta lấy phần nguyên - phần nguyên và phần phân số trừ đi phần phân số như vậy Ở đây ta lấy 2 - 1 sẽ bằng có một cá 5/8 - 2/8 sẽ bằng 3/8 như vậy đáp án của phép tính 25/8 - 1 2/8 sẽ bằng một 3/8 nhé Bây giờ chúng mình làm thêm một ví dụ được nào Anh ở ví dụ 2 này là có phép tính 3 2/5 - 2 3/5 và như mọi khi các em tạm dừng đi đâu lại và thử tụ những chất xem nhé đối với bài này chúng mình làm tâm tự như ở ví dụ một thôi là sẽ lấy phần nguyên là 3 - phần nguyên là hai và sẽ bằng 3 - 2 bóng một lấy phần phân số là 2/5 - 3/5 chúng ta sẽ được không xe ô ở đây chúng ta hoặc có vấn đề đó chính là phần phân số của số trừ của chúng ta lớn hơn thần phân số có số bị trừ là vậy đối với bài này chúng mình sẽ phải làm lại từ đầu nhé để giải được phép tính này chúng ta phải tìm cách sao cho phần phân số ở số bị trừ lớn hơn phần phân số ở số trừ ở đầy chúng mình chỉ việc quay một từ phần nguyên mà thôi phép tính này chúng ta sẽ viết lại được tháng D3 2/5 chúng ta sẽ phân tích ra được 2 cộng 1 cộng với 2/5 - số 2 3/5 Tây chúng ta thấy 2 - 2 là hết chúng ta chỉ toán một cộng với 2/5 - 3/5 các em nghỉ một ở đây cũng chính vào 5/5 2/5 - 3/5 chúng ta vẫn giữ nguyên khi vào tới đây là dễ thương phải không não 5/5 + 12/5 sống tạm được 7/5 7/5 dư 3/5 số cao sẽ được kết quả là 4/5 như vậy phép tính 32/5 - 23/5 sẽ cho chúng ta đáp án là 4,5 ca em nhé Bây giờ chúng mình làm thêm một ví dụ thế nào ạ Anh ở ví dụ thứ ba này chúng ta có phép tính 7 1/6 - 4 5/6 ở đây chúng ta có thể thấy luôn cả 5/6 lớn hơn 1/6 như vậy chiều dài là phép tính này đối với phần nguyên của số bị trừ chúng ta sẽ vai một để cho vào phần phân số nhé phép tính này chúng ta sẽ khép lại tháng A 71/6 chúng ta xây phân tích lập ra thành 6 + 1 + 1/6 - 4 5/6 vẫn giữ nguyên tới đây chúng ta sẽ được 6 - 4 = 2 và chúng ta còn lại một + 1/6 và - 5/6 ở đây hay vẫn giữ nguyên 1 của chúng ta có thể phân tích được giao tháng 6/6 cộng với 1/6 và xử lý 5/6 tới đây là thế có phải không nào hai chúng ta hạ xuống 6/6 + 1/6 bằng 7/6 7/6 - 5/6 chúng ta sẽ được 2/6 anh ở đây 20/6 chúng ta hoàn toàn có thể rút gọn được nữa và chúng mình sẽ được hai lấy cả tử và mẫu của 2/6 chia cho 3 chồng già sẽ được 1/3 như vậy đáp án của phép tính 7 1/6 - 4 5/6 sẽ bằng hai 1/3 kèm nhé Xuân Hạnh nếu phần phân số của số bị trừ lớn hơn hoặc bằng phần phân số của số trừ ta làm như bình thường đó chính là lấy phần nguyên - phần nguyên và phần phân số trừ đi phần phân số loại trong trường hợp phần phân số của số bị trừ nhỏ hơn phần phân số của số trừ tà bớt phần nguyên của số - 1 và chuyển nó sang phần phân số sao cho để phần phân số mới của số bị trừ lớn hơn phần phân số của số trừ