If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính
Thời điểm hiện tại:0:00Tổng thời gian:4:01

Thuyết minh video

- [Giọng thuyết minh] Chúng ta hãy thực hành cộng hỗn số. Thầy muốn cộng 2, để thầy viết ra đây. Thầy muốn 2 và 4/7 cộng 3 và 3/7, 3 và 2/7. Thầy khuyến khích các em dừng video lại và thử xem chúng ta được gì nào. Có một số cách để các em có thể làm được bài này. 1 cách, các em có thể nói, để em cộng phần số trước. Là 2 cộng 3 bằng 5, sau đó các em nói các em cộng 4/7 và 2/7 bằng, nào, 4/7 cộng 2/7 sẽ bằng 6/7. Này, đợi, đợi, đợi đã các em, làm sao thầy làm được như vậy? Bằng cách nào mà thầy chỉ cộng phần phân số với nhau hay phần số nguyên với nhau? À, thầy làm vậy vì 2 và 4/7 cũng chính là 2 + 4/7. 2 và 4 phần 7, cũng giống 2 + 4/7. Và cộng với 3 và 2/7 cũng giống như cộng với 3 + 2/7, nên những gì thầy đã làm, 2 và 4/7 cộng 3 và 2/7, bằng 2 + 4/7 + 3 + 2/7. Và các em có thể hoán đổi thứ tự của nó. Nên các em có thể lấy, hay chỉ cần đổi thứ tự và nói nó sẽ bằng 2 cộng 3, 2 cộng 3 cộng 4/7, cộng 2/7. Và những gì chúng ta tìm được chỉ là 2 cộng 3 bằng 5, ở đây, và 4/7 cộng 2/7 bằng 6/7, chi thể thôi. Bây giờ chúng ta làm một ví dụ thú vị hơn nhé. Thầy có 3 và 3/5 3 và 3/5 cộng 5 và 4/5. Bàng bao nhiêu nào? Nếu các em làm theo phương pháp tương tự, nếu các em lấy 3 cộng 5, và các em có 8, và sau đó các em lấy 3/5 cộng 4/5, các em sẽ được 7/5. Vậy kết quả là 8 và 7/5. Nó không sai. Đây là 8 và 7/5, nếu các em cộng hai cái này lại, thì có một điều lạ ở đây vì 7/5 lớn hơn 1. Nên để hiểu rõ hơn cái mà con số thực sự thể hiện ở đây, Thầy muốn viết lại nó. 8 và 7/5, cũng chính là 8, và thay vì 7/5, chúng ta có thể nói nó chính là 5/5, , tức là 1, cộng 2/5. Bây giờ tại sao thầy nói nó thứ vị? Bởi vì 5/5, lưu ý 5/5 cộng 2/5, là 7/5 ở đây. Hay các em có thể xem 5/5 là 1, nên đây là 8 cộng 2, bằng 9, và 2/5, 9 và 2/5. Vậy tất cả những gì thầy làm, thầy đã cộng theo cũng một cách giống bài toán trước. Nhưng thầy nhận ra là phân số này lớn hơn 1, Chúng ta tách nó thành 1 và 1 phân số nhỏ hơn 1, và số nguyên 1, thầy có thể cộng với 8 để được 9, và thầy còn 2/5. 8 và 7/5, vì 5/5 bằng 1, bằng 9 và 2/5. Nên nếu thầy muốn viết theo cách rõ ràng hơn, thầy đoán vậy, thầy sẽ ghi là 9 và 2/5. 3 và 3/5 cộng 5 và 4/5 bằng 8 và 2/5, và một lần nữa, chúng ta nói, khoan đã, 3 cộng 5 bằng 8, làm sao lại được 9? À, bởi vì 3/5 + 4/5 lớn hơn 1.