If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Nhóm lại các số thập phân: 21,3

Bạn An phân tích số 21,3 thành các bài toán cộng khác nhau. Được tạo bởi Sal Khan.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

thì mình sẽ cùng tìm ra cách để biểu diễn giá trị của số 21,3 số 21,3 vậy số 2 này nằm ở vị trí hàng chục có nghĩa là nó thể hiện cho hai chục anh vẫn ở đây chính là bằng 20 Là Số Một này thì biểu diễn cho một đơn vị Vậy là cộng với một sau đó tới số 3 tức là 3/10 phải cộng với 3/10 Nhưng mình muốn sắp xếp lại và nhóm lại giá trị của những hàng này ví dụ như mình có thể chuyển số 1 từ hàng đơn vị sang hẳn phần trục Em hãy xem điều gì sẽ xảy ra nhé chúng ta sẽ lấy một từ hàng đơn vị vậy Ở đây chỉ còn lại không Và chúng ta sẽ chuyển nó xa phần trục ta sẽ thấy hàng và chủ ở đây sẽ trở thành 13 phần 10 II Ừ mình vừa lấy một từ đây và chuyển sang do đó hàng vật chủ của đây sẽ cộng thêm 10 điều này có ý nghĩa gì nhỉ à anh ta vẫn sẽ có hai chục tức là 20 này bây giờ ta có cậu với không đơn vị và sâu đỏ ta sẽ viết lại số 1 số 1 Bảo lúc nãy ta đã lấy đi từ hàn đơn vị đấy viết nó theo hành phần trục thì nó sẽ là 10/10 cộng với 3/10 đã có sẵn ở dưới á Ừ vậy thì ở đây từ sẽ biết nó bằng với bằng với 20 cộng với không đơn vị và cộng với 13 phần trục tức là 13/10 Em hãy làm thêm một ví dụ nữa với con số này nhé Một lần nữa mình sẽ viết con số 21,3 số dưới này à à anh ở đây chúng ta lại có bằng với 20 cộng với khi chúng ta sẽ sử dụng màu tím cộng với một đẹp cộng với 3/10 bây giờ mình sẽ lấy đi một từ hàng chục cây ở đây sẽ chỉ còn lại một chục anh ở đây một biểu diễn trò mười sa xử với số 10 đó mình lấy đi chín rồi chuyển ra hàng đơn vị em chuyển 9 xã hội đơn vị vậy Ở đây sẽ trở thành 10 mình vẫn còn dư ra một ở đây vậy mình sẽ chuyển nó sang làm phần trục Ừ vậy thì ở đây sẽ trở thành 13 13/10 khi chúng ta sẽ giải thích kỹ để xem là chúng ta vừa làm điều gì nhé anh ở đây sẽ bằng với mươi cộng 9 cộng với một tức là bằng 20 đây ạ và ở hàng đơn vị đấy à cậu với một và cộng với 3/10 23 điều mình muốn làm là lấy số 9 này số 9 mà mình đã lấy đi từ hàng chục và chuyển sang ở đơn vị thì mình sẽ đem số 1 mà mình lấy từ hàng chục và chuyển nó xa hàng gần chục Vì vậy một chính là bằng 10/10 này A và khi ta nhóm lại giá trị này Anh ta sẽ có ở đấy bằng 10 cộng với 9 + 1 = 10 cộng với 10 này sau đó 10/10 + 13/10 bằng 13/10 vậy đào tạo đã đưa giải thích Xong mình đã thay đổi giá trị của các hàng bị lấy đi một chục mình có hai chục và chỉ còn lại một trục và giá trị 10 dư ra đó thì mình đã sắp xếp lại mình đem chín để đưa vào định vị vậy một cậu 19 bằng 10 sau đó bình dư một vào hàng tận chụp Vậy thì một cộng 13/19 nước là bằng 13/15