If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Hiểu về cách nhóm lại số thập phân

Dùng bảng giá trị để nhóm lại số thập phân.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

ở trong video này thì chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn về hàng giá trị của các số thập phân và cụ thể hơn là chúng ta sẽ học cách nhóm lại các hành giá trị của số thập phân nhóm từ hàng này đến hàng kia và điều này sẽ rất hữu ích khi bạn đảo các phép tính với số thập phân sau này được rồi đầu tiên thì chúng ta có một con số ở đây và chúng ta sẽ xác định xem nó là số nào nhé mỗi hình vuông thì sẽ đại diện cho một đơn vị Vậy thì đây sẽ là số nào nhỉ Bạn có thể thấy là ở đây mình có 3 hình vuông tương ứng với 3 đơn vị nên có thể biết ba ở đây và ở đây mình có một hình vuông được chia thành 10 phần bằng nhau 10 phần bằng nhau và trong số đó thì bốn phần đã được tô đậm Bạn đi sẽ là 4/10 Xin chào cuối cùng hình vuông này được chia thành 100 phần bằng nhau 100 phần bằng nhau và sau đó thì ở đây mình thấy có bao nhiêu phần được tô đậm nhỉ 12345677 phần được tự động hiện lên chúng ta có vài phần trăm và con số này là 3,47 3 và 4/10 và 7 phần trăm hoặc 3 và 47 phần trăm tiếp theo thì chúng ta sẽ nghĩ cách làm cách nào để mình có thể viết 3,47 theo một dạng khác mình sẽ nhóm các hành giá trị của 3,47 như thế nào mình sẽ có một bảng ở đây và mình sẽ viết ba hàng ra đây là đơn vị a tiếp theo là phần 10 A và cuối cùng là hàng phần trăm cha mẹ sẽ biết dịch lên một chút Ừ được rồi Bây giờ thì mình sẽ biết 3,47 vào hàng giá trị này mình có 3 đơn vị này anh 4/10 để pha 7 phần trăm Ừ vậy thì có những cách nào khác thì mình có thể viết lại số 3,47 nha Mình sẽ thử ví dụ như là thay vì 3 đơn vị thì mình sẽ viết thành hai đơn vị vì sao mình vẫn giữ nguyên 7 phần trăm Ừ vậy thì bây giờ mình sẽ còn bao nhiêu phần 10 nhỉ các bạn hãy tạm dừng video lạ và xem xem mình có thể tự làm không nhấc được rồi bây giờ chúng mình sẽ làm cùng nhau và mình sẽ có hình minh họa như lúc nãy thay vì có 3 đơn vị thì chúng ta chỉ có hai đơn vị ba mẹ chỉ có hai đơn vị ở đây cả hai đơn vị và mình vẫn còn 7/100 như lúc nãy chạy nên mình sẽ cần phải biểu diễn phần còn lại này theo phần 10 ở đây sẽ là bao nhiêu phần mười được ở đây là một đơn vị và một đơn vị thì cũng bằng 10/10 mình sẽ đổi màu hình vuông này trước mình sẽ đổi nó thành màu xanh lá cây được rồi và sau đó thì mình sẽ chia hình vuông này thành 10 phần bằng nhau để các bạn có thể nhìn thấy rõ hơn Đây là một phần 2/3 3/4 phần 5/6 phần 7/8 gạch chín phần và 10 phần Đây là một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười mười phần bằng nhau và mình vẽ không được thẳng lắm nhưng các bạn có thể tưởng tượng đây là 10 phần bằng nhau ở Việt Nam chúng ta nhìn nhé Mình đã lấy một đơn vị và hàng chia nó thành 10 phần bằng nhau một đơn vị biến thành 10/10 vẫn biết tổng cộng chúng ta có bao nhiêu phần mười đây nhờ đây là 10/10 cộng thêm 4/10 thì mình sẽ có 14/10 14/10 có khả năng thú vị đúng không nhỉ Bây giờ chúng ta sẽ làm thêm một ví dụ nữa nhé khi chúng ta sẽ có một ví dụ nữa mình vẫn có 3 đơn vị có những thay vì có bảy phần trăm thì mình có 27 phần trăm Vậy thì mình sẽ có bao nhiêu phần 10 nhỉ ơi các bạn hãy tạm dừng video lại và xem xem mình có thể tự giải được không nhé khi nước sôi mình sẽ giải phải hình minh họa như lúc nãy và mình sẽ nghĩ xem mình sẽ cần nhóm lạ cả giá trị như thế nào mình vẫn có 3 đơn vị như lúc nãy đây là ba đơn vị Ừ nhưng mình có 27/100 cơ mình mới chỉ có 7 phần 100 ở đây vậy nên mình sẽ cần phải thêm 20 phần trăm vào chỗ nào khác A và mình sẽ vẽ hai mươi phần trăm ở đây nhá 20 phần trăm thì chính là 2/10 vậy nên mình sẽ lấy 2 phần màu xanh ở đây và biến nó thành các phần trăm mình sẽ Tô phần này thành một tín A và sau đó đi mình sẽ chia nó thành 20 phần bằng nhau cha mẹ làm đúng chưa nhỉ 123456789 10 đúng rồi đây là 20 gần bằng nhau vậy nên là mình có tổng cộng phần màu tím là 27/100 huyện Ninh chúng ta còn bao nhiêu phần 10 nhỉ chính là phân bố xanh lá cây mình có 2/10 2/10 ở đây vẫn nên trong trường hợp này thì mình đã lấy hai từ phần 12 phần cử 10 và biểu diễn nó thành phần trăm vẫn nên 2/10 sẽ thành 20/10 và mình cộng với 7 phần trăm mà chúng ta đã có để trở thành 27 phần trăm vì vậy nên chúng ta chỉ còn lại 2/10