If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

So sánh số thập phân: 9,97 và 9,798

Bạn An so sánh 9.97 và 9,798 bằng cách sử dụng hàng giá trị. Được tạo bởi Sal Khan.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

chủ đề bài yêu cầu hình so sánh 9 phẩy 97 với 9 phần 798 và chúng ta sẽ nhắc lại quy luật so sánh một chút nhé khi chúng mình so sánh hai số thập phân thì mình sẽ bắt đầu từ hàng giá trị lớn nhất và sau đó thì so sánh đến những hàng giá trị nhỏ hơn cho đến khi chúng ta thấy thực sự chênh lệch đầu tiên thì chúng ta thấy hay số này đều có hàng đơn vị là 9 vậy nên là hai số này có vẻ gần bằng nhau rồi Vậy nên mình sẽ tiếp tục So sánh đến hàng phần mười ở bên trái thì mình có số 9 ở Hạ tuần 10 có bên phải hay lại có số 7 ở hàng phần mười và chúng ta thấy rằng chín thì sẽ lớn hơn 7 mình sẽ viết lại phía dưới nhất số bên trái sẽ là chín cộng với 9/10 mà còn chúng ta còn trước đến hàng phần trăm đó ở số bên phải thì chúng ta sẽ có là 9 39 cộng thêm 7/10 ạ Và bây giờ thì bạn có thể thấy xong số bên trái chắc chắn sẽ là số lớn hơn và có thể bạn đang tự hỏi là làm sao mình biết được sống bên trái là số lớn hơn khi mình còn nhiều số ở bên phải như vậy nhưng có số 7 này số 9 là số 8 này làm sao mình biết được số bên trái là số lớn hơn vậy thì bạn cần phải biết rằng khi bạn tăng số bên phải lên bao nhiêu thật chỉ tăng lên gần 9,8 đi chăng nữa thì nó cũng sẽ chỉ trở thành một số gần 9,8 thôi ví dụ bạn tăng 9,7 98 - Khánh 9,7 99 rồi tăng đến gần 9,8 đi chăng nữa thì bạn chỉ nhận được một số gần 19,8 mà thôi trong khi số bên trái của mình là 9,9 mươi bảy và nó có 9 ở hàng phần mười vệ nên khi bạn nhận ra được sự chênh lệch ở hàng giá trị lớn nhất thì bạn sẽ biết số nào lớn hơn số bên trái có chín phần mười và số điện thoại có 7/10 vậy nên dù nó là phần trăm hàng phần nghìn là chữ số nào thì số bên trái vẫn lớn hơn bây giờ mình sẽ chứng minh bằng cách mình viết ra phân số rồi mình cộng lại Ừ vậy thì bên này mình có bảy phần 100 còn bên kia thì mình sẽ có 9 phần 100 A và mình sẽ có ở bên trái mình chỉ có không còn một nghìn nhưng ở bên phải mình sẽ có 8 phần 1000 và mình sẽ viết lại bằng một màu khác nhé mình sẽ có 8 phần 1000 ạ Và bây giờ chúng ta sẽ đổi các phân số này trở thành các phân số có mẫu số bằng 1.000 để mình có thể dễ dàng cộng chúng lại với nhau hơn khi chúng ta sẽ đổi Chúng thành các phân số có mẫu số bằng 1.000 chín sẽ bằng 9.000 phần 1000 và 9/10 thì chúng ta sẽ làm như thế nào nhỉ Nếu mình nhân cả tử và mẫu 20 thì mình sẽ được 90 phần 100 mình nhân thêm một lần mới 10 nữa thì sẽ được 900 phần 1000 ạ Bây giờ thì mình sẽ có 7 phần 100 sẽ bằng 70 phần 1000 ạ và ở bên phải thì chúng ta có 9 vẫn sẽ tăng 9.000 phần 1000 A 7/10 thì chúng ta sẽ có bằng 700 phần 1000 có 9/100 thì sẽ bằng 90/1 Nhìn chúng ta đã nhân cả tử và mẫu với 10 A và cuối cùng 8/1000 thì vẫn là 8,1 nhìn để cho Bây giờ thì rất đơn giản rồi chúng ta chỉ cần cộng các phân số này lại với nhau và thôi Ở bên trái thì chúng ta sẽ có kết quả là chín nghìn cộng 900 cộng 70 sẽ bằng 9.970 thì mình sẽ có 9900 a 70/1 nhìn trong khi ở bên phải thì chúng ta sẽ có kết quả lá chín nghìn cộng 700 cộng 90 cộng 8 sẽ bằng 9790 A8 anh cho biết rồi chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy rằng khi chúng ta so sánh hai phân số này thì nó có mẫu số bằng nhau nhưng bên này có 900 và bên phải chỉ có 7 trang mà thôi vẫn nên Du số bên phải thì khá là gần mười tám trăm mét thì nó vẫn nhỏ hơn 900 vậy nên dù mình làm theo cách nào thì mình vẫn nhận ra số bên trái lớn hơn số bên phải