If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

So sánh các hàng giá trị thập phân

Vấn đề

Điền vào chỗ trống.
Giá trị của chữ số 1 trong số 1 255 bằng
(lần) giá trị của chữ số 1 trong số 82 175.
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?