If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

So sánh các hàng giá trị thập phân

Vấn đề

Điền vào chỗ trống.
Giá trị của chữ số 1 trong số 1 255 bằng
(lần) giá trị của chữ số 1 trong số 82 175.