If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

So sánh số thập phân tối đa 3 chữ số ở phần thập phân

Vấn đề

Điền dấu is greater than, comma, is less than hoặc equals.
0, comma, 85
5, comma, 08
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?