If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

So sánh số thập phân có 1 hoặc 2 chữ số ở phần thập phân

Vấn đề

So sánh.
1,00 __ 0,11
Chọn 1 đáp án: