If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Sắp xếp số thập phân

Bạn An sắp xếp 5 số thập phân theo thứ tự từ bé đến lớn. Được tạo bởi Sal Khan.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

khi chúng mình được yêu cầu sắp xếp các số sau từ nhỏ nhất đến lớn nhất mình khuyến khích bạn tạm dừng video này và cố gắng tự suy nghĩ Sắp xếp thứ tự các số tăng dần nào Bây giờ chúng mình cùng nhau làm nhé Mình thấy các số ở đây đều có số 0 ở bên trái dấu thập phân chúng không có hàng đơn vị không đơn vị không đơn vị không đơn vị không đơn vị không đơn vị vì bệnh để mình đi đến chữ số thập phân tiếp theo ở bên phải Giờ mình bắt đầu với các chữ số thập phân lớn nhất và sau đó mình sẽ đi đến các chữ số thập phân nhỏ hơn đầu tiên mình xếp hàng phần mười số này ở ngay đây có 0,10 số này có 0,10 số này có 0,10 số này cũng vậy Không phần mười số này có 7/10 vậy Nó lớn hơn 0,10 số này có 7 nên mình sẽ đề số này ở ngay đây là số lớn nhất chúng mình sắp xếp thứ tự từ nhỏ nhất đến lớn nhất bây giờ chúng mình hãy chuyển đến hàng phần trăm chúng mình chỉ cần xét bốn số còn lại Em hãy nhìn vào hàng phần trăm số này có 7 phần trăm số này có 7 phần trăm số này cũng có bảy phần trăm số này không có hành phần trăm số này có không phần trăm vậy Số này có 0,10 và không phần trăm bệnh nó sẽ nhỏ nhất số này không có phần mười không có phần trăm tất cả nhưng số này ba số này ở giữa không có phần mười nhưng chúng cùng có bảy phần trăm bảy phần trăm bảy phần trăm bảy phần trăm Vì vậy bây giờ chúng mình hãy nhìn vào phần nhìn số này có 9 phần nhìn số này có không phần nhìn vào số này cũng có không phần Nhim Chính vì vậy trong 3 số này Số này là số lớn nhất thì mình sẽ đều đây Bởi vì số này thực sự có phần nghìn trong ba số này Bây giờ chúng mình chỉ còn lại 2 số làm điều tương tự thôn áo cả hai số đều không có phần mười cả hai số đều có đúng 7 phần trăm còn gì nữa nhỉ Cả hai số đều không có phần nghìn Nhưng cái này có 9/10 nhìn trăm khí Cái này có 0,10 nhìn vậy Số này nhỏ hơn số kia và giờ mình đã xong mình đã sắp xếp các con số từ nhỏ nhất đến lớn nhất đi tắm lạnh một suất ở đây là sếp từng hành giá trị từng hàng giá trị của có số từ lớn nhất đến nhỏ nhất ví dụ như ở đây đây là hàng đơn vị So sánh hàng đơn vị của tất cả sau đó chuyển đến hàng thứ 10 Hành phần trăm học phần nhìn 2/10000 vừa xếp vừa so sánh chúng cuối cùng sẽ có một hàng theo thứ tự