If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Viết số thập phân theo hàng và lớp

Biểu diễn số thập phân theo hàng và lớp, sử dụng bảng hàng giá trị.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

chủ đề bài yêu cầu chúng ta điên một số tự nhiên vào chỗ trống để viết số 10 với 74 theo hai cách khác nhau ở Em hãy tạm dừng đi đổ lại phải xem xem mình nghệ tục giả được không nhé chúng ta sẽ cần biết mình cần điền bao nhiêu vào ô trống này để có thể biểu diễn được số 10,7 14 Được rồi bây giờ chúng mình sẽ làm cùng nhau mình sẽ viết số 10 phải 74 10,7 mươi bốn lấy một chút để các bạn có thể nhìn rõ hơn ở đây mình có không đơn vị này và một chục có những ở bên này thì nó tự viết là không chụp và người đơn vị không chụp và ngồi đơn vị cũng được nhé Mình có thể biết là không chụp và người đơn vị hoặc là một trục và không đơn vị hai cách này đều nào đến 10 đơn vị 10 đơn vị vậy nên mình đều có 10 đơn vị ở đây cả tiếp theo thì mình có bầy ở hàng phần mười tức là 7/10 mình có bảy ở hàng phần mười và mình có bốn ở hàng phần trăm bốn Hành phần trăm Em vẫn ở phía dưới thì mình sẽ có là vẫn có không chục và mấy đơn vị không chụp khoảng 10 đơn vị hoặc là một trục và không đơn vị đều giống nhau hết vậy nên chúng ta phải viết như thế nào cũng được tiếp theo đấy là phần mười chúng ta có 6 phần 10 họ đã giảm xuống từ 7/10 xuống còn 6/10 từ 7/10 xuống còn 6/10 vậy nên là mình đã cần nhóm 1 phần mười còn lại và một hàng khác khi mình đã lấy 1/10 ở hàng phần mười này và mình lại nhóm nó vào một hàng khác phải chắc chắn là mình lại nhóm nó vào hàng phần trăm rồi một phần mười từ Hành phần mười và chuyển nó sang hàng phần trăm 1/10 để sẽ bằng 10/100 anh 10/100 mình đã lấy một phần mười ở đây và 7/10 sẽ biến thành 6/10 số 6/10 và sau đó thì mình lấy 1/10 đó mình cộng thêm và phần trăm vì vậy nên 1/10 sẽ bằng 10 phần trăm Và mình cộng với 4 phần trăm thì mình sẽ được a10 4/114 vàng sẽ biết số 14 ở đây anh chứng minh sẽ làm thêm một ví dụ nữa nhé anh điền các số tự nhiên vào chỗ trống để viết số 5,4 theo ba cách khác nhau ơi các bạn hãy tạm dừng video lại và xem xem mình để tự làm được không nhé Được rồi mình sẽ viết số 5,4 nói một chút 5,4 anh ở đây ở hàng đầu tiên các bạn có thể thấy đây là cách tiêu chuẩn để biểu diễn Cho 5,4 mình có 5 đơn vị của đơn vị mình có 5 đơn vị và ở hàng phần mười mình có 4/10 Anh 4/10 số hàng thứ hai thì sao nhỉ Mình có 24/10 24/10 vì vậy nên các bạn sẽ nghĩ là đáng lẽ ra ở học phần mười mình chỉ có 4/10 thôi Nhưng mà bây giờ người ta đã ghi là 24/10 từ 4/10 cho đến 24/10 thì mình đã cần phải cộng thêm 20/10 mình đã cần phải cộng thêm 20/10 ở hàng phần 10 ạ Và nếu mình đã + 20/10 thì phần mười thì chắc tràn ra mình đã lấy 20/10 này từ hàng đơn vị 20/10 sẽ tương ứng với hai đơn vị và người ta đã lấy nó từ hàng đơn vị vậy nên mình chỉ còn 3 đơn vị ở đây thôi vậy sẽ là 3 đơn vị và 24/10 nghị quyết 3 ở đây Ừ có gì kiểm tra lại nhé 24/10 Thì sẽ là hai đơn vị và 4/12 là 2,4 và 2,4 cộng với 3 thì sẽ bằng 5,4 Anh ở hàng cuối cùng chúng ta có một đơn vị chỉ có một đơn vị mà thôi Vậy thì 4 đơn vị còn lại ở đâu nhỉ bốn nước vị còn lại đã được chuyển sang Hành phần mười mình biết bạn nhé 5,4 và chúng ta lấy 4 đơn vị từ hàng đơn vị hiện lên chúng ta chỉ còn một đơn vị và 4 đơn vị này mình đã chuyển nó sang hàng phần 10 34 đơn vị sẽ bằng 40/10 ra mình sẽ cộng với 4/10 40/10 cộng với 4/10 Ừ thì sẽ được 44/10 Anh 44/10 và chúng ta viết 40 từ ở đây vậy là chúng ta đã làm xong