Chúng tôi đang gặp khó khăn trong việc tải các tài nguyên bên ngoài có trên trang web.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Nội dung chính

So sánh các số dưới dạng khác nhau

Các bài toán so sánh số thập phân, phân số và hình ảnh minh hoạ.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

chủ đề bài yêu cầu chúng mình so sánh 2,7 với hai 17/100 Và mình có thể sử dụng những dấu như là dấu lớn hơn số nhỏ hơn và dấu bằng để điền vào chỗ trống ở phía dưới này nhé Bây giờ thì chúng ta sẽ cần So sánh hai số này và có rất là nhiều cách để so sánh nhưng mà cách mà mình sẽ chọn ở đây là mình sẽ đổi 2,7 thành một hỗn số mình sẽ viết lại 2,7 thành hai 7/10 ạ Và bây giờ thì mình có thể so sánh 27/10 với hai 17/100 mình sẽ viết lại hai 17/100 ở phía dưới đây ạ Và bây giờ thì mình thấy là 2 hỗn số này đều có phần nguyên là hai vậy nên mình sẽ chỉ toàn so sánh 7/10 với 17/100 và để so sánh được hai phần phân số này thì chúng ta sẽ cần đổi 7/10 thành một phân số có mẫu số bằng 100 mình sẽ thêm số 0 ở mẫu số và tương tự mình cũng sẽ cần thêm số 0 vào phần tử số mình đã nhân cả tử và mẫu với 10 Và bây giờ mình có 2,7 bằng 270/4 trăm bảy mươi phần trăm thì chắc chắn là lớn hơn 17 phần trăm rồi Vậy nên mình sẽ điền dấu lớn hơn ở đây hay 70/100 sẽ lớn hơn hay 17/100 đây là dấu lớn hơn A2 70/100 sẽ lớn hơn hay 17/100 và một cách khác để giải bài này là mình sẽ chuyển cả hai số về dạng số thập phân mình có 2,7 Và nó đã là số thập phân rồi Vậy nên mình sẽ giữ nguyên 27/100 thì mình sẽ viết lại thành 2,17 Đây chính là 27/100 và làm cách nào để mình có gì so sánh được hai số thập phân này nhỏ mình sẽ So sánh bằng cách là Thêm số 0 vào 2,7 để nó sửa thành 2,7 mươi Và mình thấy 70 lớn hơn 17 bạn nên đây sẽ là số lớn hơn mình có thể so sánh từ phần nguyên phần nguyên thì giống nhau vậy nên mình tiếp tục So sánh đến hàng tuần 10 và mình có 7 và một cửa hàng phần mười mình sẽ thấy bài lớn hơn một rồi vệ nên là 2,7 mươi sẽ là số lớn hơn chúng ta cũng là một ví dụ nữa nhé là số nào ở dưới đây thì nhỏ hơn 2,03 hay là 23/100 mỗi hình vuông ở dưới đây thì sẽ biểu diễn một đơn vị và một cách để giải bài này và cũng là cách mình hay sử dụng nhất đó chính là chuyển tất cả các số này về dạng số thập phân ở đây mình có một đơn vị này mình có thêm một đơn vị nữa và mình có một phân số đây là hình biểu diễn của một đơn vị và nó được chia thành 10 phần và mình thấy 2/10 được tô đậm vậy nên số này sẽ bằng 22/10 tương đương với hai cộng với 2/10 ở đây hay cộng với 2/10 thì mình sẽ được 22/10 và cung bằng 2,2 sau khi so sánh nó với số 2,03 thì chúng ta sẽ thấy chúng ta có thể thấy có nhiều cách để so sánh hai số này 2,2 thì cũng giống như 2,20 tức là hai và 20/100 khi mà 2,03 Thì sẽ là 2 và 3 phần 100 chúng ta thấy 20 thì lớn hơn 3 rồi bạn nên số này sẽ lớn hơn 2,03 và đáp án này mình sẽ loại đi có một cách hiểu khác đó chính là 22/10 bằng với hai 20/100 Em chỉ là các biểu diễn khác mà thôi mà Ở đây mình có 2,03 sẽ là hai và 3/100 A 220/100 thì sẽ lớn hơn hay 3/100 vậy nên số này lớn hơn 2,03 tiếp theo chúng ta có số 2 12/100 cái này thì dễ rồi bởi vì mình đã biểu diễn 2,03 thành 23/100 vì vậy nên phần nguyên giống nhau phần nguyên giống nhau đều là hai và khi mình nhìn vào phần phân số thì 12 và 100 sẽ lớn hơn ba phần trăm Vậy nên số này cũng lớn hơn 2,03 Đáp án cuối cùng thì chúng ta có 23 phần trăm 23 phần trăm thì mình có thể viết lại thành 23/100 và bằng 0,23 chứng minh sẽ thấy rằng 23/100 thì sẽ lớn hơn ba phần 100 rồi nhưng chứng minh Đừng quên là ở đây mình có hai đơn vị trong khi phía dưới thì chúng ta không có đơn vị nào cả Ở đây chúng ta có số 0 ở hàng đơn vị trong khi 2,03 lại có số 2 ở hàng đơn vị vậy nên là chúng ta sẽ có 0,23 nhỏ 1033 khi chúng ta sẽ có 23 phần trăm số nhỏ hơn 1 và mình sẽ đánh dấu ở đây đây là đáp án đúng đây là đáp án đúng duy nhất trong 3 Tự Trọng chi phí Xúc Cuối cùng chúng ta sẽ cần phải sắp xếp các số sau theo thứ tự từ nhỏ nhất đến lớn nhất chúng ta có 2,59 24/10 và 23/11 ở đầu tiên thì chúng ta sẽ viết lại các số này đã nhé mình sẽ viết lại các số này ở phía dưới và mình sẽ viết lại trùng theo dạng số thập phân đầu tiên thì chúng ta có 2,59 và nó đã là một số thập phân rồi thứ hai thì mình có 24/10 24/10 mình sẽ biết được sẽ rưới này 24/10 thì cũng sẽ bằng mình sẽ thấy nó bằng 20/10 cộng với 4/10 ảnh 20/10 thì sẽ chính bằng hai đơn vị A và 4/10 thì sẽ = 4/10 chuyện nên mình sẽ có đáp án là 24/10 cụm tương đương với 2,4 và bây giờ mình sẽ So sánh 2,4 với 2,59 bằng cách thêm số 0 và phía sau số 4 để được 2,42 là hai 40/100 một cách khác là chứng minh có thể nghĩ đó chính là 24/10 thì mình có 10/19 là một đơn vị 20/10 là hai đơn vị vậy nên 24/10 bằng 2,4 mình sẽ có 2,4 hoặc 2,40 Cuối cùng thì mình sẽ có số 23/10 tương ứng với 2,3 và mình hoàn toàn có thể biết lại số này dưới dạng một hỗn số mà có mẫu số bằng 100 nó sẽ bằng hai 30/100 Và mình có thể viết thêm một số không bảo Thành 2,30 ở hàng phần trăm để so sánh được dễ hơn bây giờ thì chúng ta có tổng cộng là 3 số 2,5 A phẩy 40 và 2,30 chúng ta sẽ So sánh nó mình thấy có phần nguyên giống nhau ở hàng đơn vị vậy nên là chúng ta sẽ đến hàng phần mười mình có năm có bốn và có 3 cửa hàng phần mười Vậy thì mình sẽ sắp xếp được từ nhỏ đến lớn như sau mình sẽ có đầu tiên mình sẽ có 23/10 bằng với 2,30 thứ hai mình sẽ có 24/10 bằng với 2,4 24/10 anh bằng với 2,4 trà lớn nhất thì mình sẽ có 2,59 thú vị trong cả ba trường hợp này chúng ta đều có hai ở hàng đơn vị bạn nên mình chỉ cảnh sát các chữ số ở hàng phần mười mà thôi