If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

So sánh số thập phân có hàng phần nghìn

Bạn An sắp xếp bốn số thập phân có hàng phần nghìn.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

anh ở đây mình có bốn số thập phân và mình kiến thức các bạn hãy tạm dừng thì đồ lạnh và xem xem mình có thể tự so sánh được bốn số thập phân này không nhá mình sẽ bắt đầu từ số đó phân nhỏ nhất và sau đó thì mình sẽ kết thúc ở số thập phân lớn nhất được rồi mình sẽ coi như là các bạn đã làm xong Bây giờ chúng ta sẽ làm cùng nhau nhé cách mà mình sẽ làm trong video này đó chính là mình sẽ bắt đầu So sánh từ hàng giá trị lớn nhất và sau đó thì lần lượt So sánh các hành giá trị nhỏ hơn về bên tay phải Ừ vậy thì mình sẽ bắt đầu với hàng đơn vị số này có không đơn vị này số này cũng có không đơn vị số này có không đơn vị và số này cũng có không đơn vị Vậy là việc So sánh hàng đơn vị không có tác dụng lắm chúng ta sẽ tiếp tục với hàng phần mười số này có bảy phần mười này và số này có không phần mười Vậy thì chỉ từ đó thôi mình đã biết được là số thứ 2 nhỏ hơn số thứ nhất số thứ nhất có 7/10 trong khi số thứ hai chỉ có không phần mười vậy nên dù Hành phần trăm và phần nghìn là gì thì cũng không quan trọng nữa số này có 7 phần 10 số như số đầu tiên và số cuối cùng cũng có 7/10 vì vậy nên là từ việc So sánh hàng đơn vị và học tập 10 thì mình phải biết là số thứ hai là số nhỏ nhất các số khác đều có không đơn vị Nhưng riêng Số này chỉ có không phần mười vậy nên nó sẽ là số nhỏ nhất mình sẽ biết ra ở đây không phải không trăm 74 khi phải tiếp theo mình sẽ So sánh tiến hành phần trăm số này có không phần trăm thì mình sẽ bỏ số này đi Số này có 7 phần trăm ạ Và bây giờ thì có thể các bạn chưa nhìn được rõ nhưng thực ra là số này có không phần trăm đấy mình có thể viết một số 0 vào phần trăm mà không làm thay đổi giá trị của số này Số này có không phần trăm Vậy nên ba số này có hàng đơn vị bằng nhau hành phần 10 bằng nhau nhưng chỉ có số thứ ba là có bảy phần trăm trong khi các số còn lại chỉ có không phần trăm vì vậy nên số này sẽ là số lớn nhất 0,77 sẽ là số lớn nhất Nó lớn hơn hai số còn lại Bởi vì nó có bảy ở hàng phần trăm à A và mình không cần quan tâm hàng phần Nhìn nó có gì nuốt Đây là số lớn nhất 0,77 số đầu tiên và số cuối cùng có hàng đơn vị bằng nhau hành phần 10 bằng nhau hành phần trăm bằng nhau vậy nên chúng mình sẽ So sánh hàng phần ghi số thứ nhất có 700.000 và số cuối cùng có không phần nhìn vậy nên số này sẽ nhỏ hơn số kia 0,7 gm sẽ nhỏ hơn không phải 707 Vậy nên ở đây mình sẽ viết 0,7 và số tiếp theo sẽ là 0,707 không phẩy 707 và chúng ta đã làm xong vậy nên cách làm trong ngày này có chúng là mình sẽ So sánh từ hàng giá trị lớn nhất và mình lần lượt So sánh các hành giá trị nhỏ hơn cho đến khi mình so sánh được xong hết các số