If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Bài toán về so sánh số thập phân

Giải bài toán bằng cách so sánh số thập phân.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

Ừ anh đang So sánh 2 công thức làm bánh mỳ công thức làm bánh mì trắng cần 0,4 kg bột công thức làm bánh mì nguyên cám cần 0,385 kg bột bệnh loại bánh mì nào cần ít một hơn nhỉ Hãy cùng mình tìm ra câu trả lời nhé Bánh mì trắng thì có 0,4 kg còn bánh mì nguyên cám thì có 0,385 kg bây giờ mình sẽ viết số thập phân một cách thẳng hàng bởi vì bạn sẽ cần So sánh các chữ số ở cùng một hàng giá trị con số ở dưới sẽ nhiều chữ số hơn nhưng nó không có nghĩa là nó lớn hơn đâu nhé khi mình so sánh số thập phân mình sẽ bắt đầu với hàng giá trị lớn nhất ở hàng giá trị đầu tiên cả hai số đều bắt đầu bằng chữ số 0 Vì vậy mình sẽ tiếp tục So sánh ở hàng giá trị tiếp theo là hàng phần mười bánh mì trắng thì cần 0,4 kg bột trong khi bánh mì nguyên cám lại cần 0,385 kg a74 có hành phần mười là chữ số 4 còn số 0,385 có hành phần mười là chữ số 3 mà ba loại nhỏ hơn 4 nên 0,4 sẽ lớn hơn 0,385 câu hỏi là loại bánh mì nào có ít bột hơn vì vậy nó sẽ làm bánh mì nguyên cám nhé Hãy làm với một bài khác một nhóm các bạn học sinh lớp 5 theo dõi thời gian làm dự án khoa học sắp xếp các bạn học sinh theo thứ tự từ làm ít nhất cho đến người làm nhiều thời gian nhất bạn học sinh làm ít nhất sẽ đứng ở vị trí đầu danh sách Bây giờ mình khuyến khích các bạn hãy dừng xem và thử suy nghĩ hãy so sánh chúng nào như mình đã nói ở ví dụ trước khi bạn so sánh số thập phân sẽ tốt hơn nếu như bạn là các số thẳng hàng với nhau của Ánh là 5,5 Hương là năm và là 5,17 chúng ta sẽ nhìn vào hàng giá trị lớn nhất cả ba số trên đều có chữ số 5 ở anh điên vì vậy chúng ta sẽ chuyển đến hàng giá trị tiếp theo ở trong trường hợp này chúng ta sẽ nhìn vào hàng phần mười số mà Hương làm là 5 giờ không có hành phần mười Nhưng năm cũng sẽ tương đương với 5,0 Ánh có hành phần mười là số năm của Hương là số 0 và của Hà là số một Chúng ta có thể đưa ra kết quả luôn rồi người làm ít nhất ở đây là Hương vì số của Hương có hành phần mười là số không nhỏ nhất tiếp theo là đến Hà số của Hà có hàng phần mười Là Số 1 và cuối cùng là đến ánh số của anh có hành phần mười lớn nhất chính là số năm chúng ta có thể rút ra cách làm bài toán so sánh số thập phân là bắt đầu So sánh số ở hàng giá trị lớn nhất nếu như chúng bằng nhau chúng ta sẽ chuyển đến hàng giá trị tiếp theo Và cứ như vậy cho đến khi bạn tìm ra được kết quả nhớ nhé