If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

So sánh số thập phân: 156,378 và 156,348

Bạn An so sánh 2 số thập phân bằng cách sử dụng hàng giá trị. Được tạo bởi Sal Khan.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

Em hãy so sánh 150 6,36 78 và một trong năm mươi sáu phẩy 348 mình giả sử đề bài đã ngoài Số nào lớn hơn để mình viết lại những số này 156 phẩy 378 và chúng ta một so sánh với 150 6,3 48 Có vẻ như quả nó biết rõ Số nào lớn hơn những mình sẽ So sánh từng bước một để mọi trường hợp bạn làm điều Đúng Hãy cùng bắt đầu với vị trí hàng trăm và bảo thì ko bị khi hàng chăng là quan trọng nhất bởi vì chữ số ở hàng này mang giá trị lớn nhất ví dụ như trước số 1 hàng trăm biểu diễn giá trị lớn hơn chữ số 1 ở hàng chục hai chữ số 1 ở hàng đơn vị số 1 hàng trăm được giữ cho 100 đây là 100 ở hai số khi chúng ta có chữ số hàng trăm giống nhau và cả hai số chúng ta có một trong mặt đầy vật lại 100 ở đây tôi đến hàng chục này chúng ta có năm chục ở đây và chúng ta là còn nắm chụp ở đây Vì vậy hai số bằng nhau Ừ nếu bạn chỉ nhìn vào hàng trăm và hàng chục hãy cùng đến với hàng đơn vị chúng ta có chữ số 6 ở hàng đơn vị 6 ở đây chúng ta lại có 6 hàng đơn vị của số này đến bây giờ chúng vẫn bằng nhau hãy lên với hành phần 13 phần 10 đấy 3/10 đấy hãy chuyển sang Hành phần trăm chúng ta rằng sẽ tiến hành ngay càng nhỏ ở đầy bạn có bầy phần trăm nhưng mà số này bạn lại có bốn phần trăm thôi vì vậy ông xuống này có phần trăm kỹ thuật số còn lại vào tiếp theo chúng ta có 2 số có hàng vật nhìn bằng nhau nhưng bằng nhau hay không thì không quan trọng bởi vì số này đã lớn hơn số này rồi có 7 lớn hơn bốn chúng ta có bay phần trăm ở đây chúng ta có bốn phần trăm ở đây vì vậy chúng ta con số ở trên lớn hơn số ở dưới 2 150 6,3 78 thì lớn hơn 150 6,3 48 37 gạch trăm lớn hơn 4 phần trăm Vậy khi thực hiện So sánh hai số thập phân chúng ta sẽ So sánh lần lượt từ trái sang phải tự là từ hàng thứ nhất cho đến hàng nhỏ nhất