If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Bài toán về so sánh số thập phân

Vấn đề

Một nhóm học sinh lớp 5 đã theo dõi số giờ mà các em dành cho dự án khoa học của mình.
Học sinhThời gian (giờ)
Ánh5, comma, 5
An5
Chi5, comma, 17
Xếp các học sinh theo thứ tự từ lượng thời gian ít nhất đến nhiều nhất.
Học sinh dành ít thời gian nhất sẽ được đặt ở đầu danh sách.
1
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?