If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Sắp xếp số thập phân

Bạn An so sánh số thập phân có hàng phần nghìn.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

ở trong video này thì chúng ta sẽ học cách so sánh các số thập phân Ví dụ như chúng ta có ba số thập phân mình có 1,0 trăm linh một 0,13 Á và một phẩy 101 Ừ vậy thì mình sẽ So sánh ba số thập phân này như thế nào nhỉ thì mình sẽ cần sắp xếp ba số thập phân này theo thứ tự từ nhỏ nhất đến lớn nhất các bạn hãy tạm dừng lại video và thử xem mình có thể tự làm được không nhất cách mình dùng để so sánh các số thập phân đó chính là chúng ta sẽ So sánh lần lượt từ hàng lớn nhất cho đến hàng nhỏ nhất vậy nên ở trong ba số thập phân này mình sẽ quan sát đầu tiên là hãng đơn vị của ba số thập phân số đầu tiên có một cửa hàng đơn vị số thứ hai có không ảnh đơn vị vào số thứ ba có một ở hàng đơn vị vậy nên mình sẽ thấy số có chữ số 0 ở hàng đơn vị là số nhỏ nhất 0,13 sẽ là số thập phân nhỏ nhất ở đây mình sẽ biết 0,4 13 ở đây A và tiếp theo thì chúng ta sẽ chỉ còn 2 số thôi 1,001 và 1 phẩy 101 mình sẽ tiếp tục So sánh đến hàng phần 10 nhà hàng phần 10 mã số đầu tiên thì có chữ số 0 là phần mười và số thứ hai có chữ số 1 để học tập 10 ở đây là không phần mười Và đây là một phần 11,15 Linh một sẽ là số lớn hơn bởi vì nó có chữ số hàng phần mười lớn hơn cùng có một đơn vị nhưng lại có chữ số hàng phần mười lớn hơn và chúng ta không cần phải so sánh tiếp đến hàng phần trăm hả Thật nhìn nữa chúng ta sẽ biết được số tiếp theo là 1,0 trăm linh một và cuối cùng là số lớn nhất sẽ là số 1 phẩy 100 linh mục khi chúng ta sẽ tiếp tục với một ví dụ khác ví dụ như ở đây mình có số 0,4 24 anh không phẩy 343 và 0,4 43 ơi các bạn hãy tạm dừng video và xem xem mình có thể tự so sánh được ba số thập phân này không nhất cách mà chúng ta sẽ làm ở đây đó chính là mình so sánh lần lượt từ hàng giá trị lớn nhất cho đến hàng giá trị nhỏ nhất mình sẽ di chuyển từ bên trái sang bên phải bây giờ thì cả ba số này đều có số 0 ở hàng đơn vị anh vẫn đi mình di chuyển sang Hành phần mười đây thì có bốn số này có bố là phần mười số này có 3 phần 10 và số này có 4 hợp phần mười Vậy thì mình không cần phải nhìn vào phần trăm hay hàng thật nhỉ Mình cũng có thể kết luận được là số không phải 343 sẽ là số nhỏ nhất ở đây là số nhỏ nhất ạ Và bây giờ thì mình sẽ tiếp tục So sánh hai số còn lại mình nhận thấy là hai số này chỉ được có không ở hàng đơn vị và bốn Hành phần mượt vậy nên mình sẽ tiếp tục đến với hàng phần trăm số này có 2 học phần trăm con số này lại có bốn là phần trăm vẫn nên không phẩy 424 sẽ nhỏ hơn 0,44 3 số bên trên sẽ nhỏ số bên phải vậy nên mình sẽ viết vào đây là không phẩy 424 và số lớn nhất sẽ là số 0,4 43 số này có hàng đơn vị bằng với các số khác hàng phần mười thì lớn hơn số thứ hai và Hành phần trăm thì lớn hơn số thứ nhất vậy nên Đây là số lớn nhất ở đây là số lớn nhất chứ không phải 443 ừ ừ