If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Sắp xếp số thập phân 2

Bạn An sắp xếp 5 số thập phân theo thứ tự từ bé đến lớn. Được tạo bởi Sal Khan.

Tham gia cuộc thảo luận?

Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

ừ ừ chủ đề bài yêu cầu Chúng ta sắp xếp các số thập phân dưới đây theo thứ tự từ bé đến lớn và chúng ta sẽ đặt số thập phân nhỏ nhất ở phía bên tay trái trước khi bắt tay vào bài tập này thì chúng ta sẽ ôn lại về quy tắc So sánh các số thập phân nhé Chúng mình sẽ bắt đầu So sánh tứ bên trái cho đường bên phải tức là chúng mình sẽ So sánh từ hàng lớn nhất cho đến hàng nhỏ nhất trong ví dụ này thì chúng ta sẽ bắt đầu So sánh từ hàng đơn vị sau đó thì lần lượt đến hàng tuần 10 Hành phần trăm và hàng phần nhìn bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt tay vào làm nhé ba số này đều có hàng đơn vị bằng nhau đều là Bởi vậy nên chúng ta tiếp tục đến So sánh hàng phần mười Hành phần mười ở đây là hai ở đây cũng là hai và ở đây lại là không vậy đi Số này có hàng tuần 10 nhỏ nhất và chúng ta di chuyển nó về phía bên tay trái và sau đó chúng ta tiếp tục so sánh 7,21 và 7,2 chúng ta đừng quên là 7,2 thì chính là 7,20 vậy nên số này có hành phần trăm là 0 và số này lại có hành phần trăm là một vậy nên là một lớn hơn 0 và 7,21 sẽ lớn hơn 7,20 chúng ta di chuyển 7,21 sang tiếng Hoa à ạ và chúng ta kiểm tra đáp án em rất chính xác Anh ở câu thứ hai thì chúng ta sẽ cần sắp xếp các số theo thứ tự từ bé đến lớn và chúng ta lại đặt số thập phân nhỏ nhất ở phía bên trái đầu tiên thì chúng ta thấy là hàng đơn vị của cả 3 số này đều là 6 Vậy nên chúng ta tiếp tục So sánh Xanh Hành phần mười Hành phần 10 của số đầu tiên là 6 của số thứ hai là hai và số thứ ba là 8 chúng ta có hai thì nhỏ hơn 6 và 6 lại nhỏ hơn tán vệ nên 6,28 6 sẽ là số nhỏ nhất sau đó chúng ta sẽ có 6 phẩy 628 và cuối cùng chúng ta sẽ có 6,8 26 mình cùng kiểm lại một lần nhé đều có hàng đơn vị bằng sáu này Hành phần mười ở đây là hai ở đây là 6 và ở đây là 8 Ừ đúng rồi chúng ta cùng là tiếp tục công nữa ở câu cuối cùng thì chúng ta lại lần lượt So sánh tu hành đơn vị cho đến hàng trăm mươi Hành phần trăm vào sự nghiệp ở đây thì chúng mình thấy là hàng đơn vị đều giống nhau rồi đều là một thế nên chúng mình sẽ So sánh hàng phần mười nhé Hành phần ngồi ở đây là 8 Hành phần mười đây là không và hàng tận 10 đây là 9 mình có không nhỏ hơn 8 nhỏ hơn 9 vậy nên là 1,0 98 sẽ là số nhỏ nhất sau đó đi chúng ta sẽ có 1 phẩy 809 và cuối cùng thì chúng ta sẽ có 1,98 chứng minh cùng kia lại nhé Ở đây thì chữ số hàng phần mười là không nè ở đây để chữ số hàng phần mười là 8 giờ đây thì chữ số hàng phần mười là 90 nhỏ hướng tán nhiều hơn 9 Tuy nhiên chúng ta có thứ tự này ở dưới chính xác á