If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

So sánh các số thập phân bằng hình minh họa

Vấn đề

So sánh các số thập phân bằng cách dùng dấu is greater than, comma, is less than hoặc equals.
Gợi ý: Hãy tìm vị trí của mỗi số thập phân trên tia số để so sánh.
0, comma, 92
1, comma, 11
A number line from 0.9 to 1.2 with tick marks at every hundredth unit
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?