If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Sắp xếp các số thập phân

Vấn đề

Sắp xếp các số theo thứ tự từ nhỏ đến lớn.
Hãy đặt số nhỏ nhất ở bên trái.
1
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?