If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Khóa học: Toán lớp 11 (Việt Nam) > Chương 4

Bài học 2: Giới hạn hàm số

Tính giới hạn một bên của hàm số từ đồ thị

Giới hạn một bên là giới hạn của hàm số khi x tiến tới một giá trị bất kỳ *từ một bên*. Ví dụ, xét hàm số f(x) = |x|/x. Giá trị hàm số bằng -1 khi x là số âm, bằng 1 khi x là số dương và không xác định khi x = 0. Giới hạn *bên phải* của hàm f khi x tiến tới 0 bằng 1. Giới hạn *bên trái* của hàm f khi x tiến tới 0 bằng -1. Được tạo bởi Sal Khan.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video