If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Toán lớp 11 (Việt Nam)

Khóa học: Toán lớp 11 (Việt Nam) > Chương 4

Bài học 2: Giới hạn hàm số

Giới hạn của hàm số

Vấn đề

Cho hàm số g xác định với mọi số thực. Bảng dưới đây liệt kê một số giá trị biến số và giá trị hàm g tương ứng.
xg(x)
2,19,04
2,018,23
2,0018,02
1,9998,03
1,998,15
1,98,97
Tìm limx2g(x).
Chọn 1 đáp án:
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?