If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Khóa học: Toán lớp 11 (Việt Nam) > Chương 4

Bài học 2: Giới hạn hàm số

Giới hạn của hàm số

Vấn đề

Cho hàm số g xác định với mọi số thực. Bảng dưới đây liệt kê một số giá trị biến số và giá trị hàm g tương ứng.
xg(x)
2,19,04
2,018,23
2,0018,02
1,9998,03
1,998,15
1,98,97
Tìm limx2g(x).
Chọn 1 đáp án: