If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Toán lớp 11 (Việt Nam)

Khóa học: Toán lớp 11 (Việt Nam) > Chương 4

Bài học 2: Giới hạn hàm số

Tính giới hạn của hàm số chứa căn thức

Trong video này, chúng ta tìm hiểu cách tìm giới hạn của hàm số khi x tiến đến -1. Hàm số này là (x+1)/(√(x+5)-2). Để tính giới hạn trong trường hợp vô định 0/0, chúng ta "đơn giản hóa biểu thức" bằng cách nhân tử số và mẫu số với liên hợp của mẫu số.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video