If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Toán lớp 11 (Việt Nam)

Khóa học: Toán lớp 11 (Việt Nam) > Chương 4

Bài học 2: Giới hạn hàm số

Tìm giới hạn hữu hạn của hàm số tại một điểm

Tìm giới hạn của hàm số tại những điểm mà hàm số liên tục bằng cách thay giá trị của điểm đó vào hàm số. Trong các bài học tiếp theo, ta sẽ học cách tìm giới hạn ngay cả khi hàm số không liên tục.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video