Chúng tôi đang gặp khó khăn trong việc tải các tài nguyên bên ngoài có trên trang web.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Nội dung chính

Khóa học: Toán lớp 11 (Việt Nam) > Chương 4

Bài học 2: Giới hạn hàm số

Tìm giới hạn bằng phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử

Vấn đề

Tìm limx2x3+3x2+2xx+2.
Chọn 1 đáp án: