If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Toán lớp 11 (Việt Nam)

Khóa học: Toán lớp 11 (Việt Nam) > Chương 4

Bài học 2: Giới hạn hàm số

Ước lượng giới hạn hàm số khi biết đồ thị

Vấn đề

Cho hàm số h xác định với mọi số thực trừ 4.
Tìm limx4h(x).
Chọn 1 đáp án:
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?