If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Khóa học: Toán lớp 11 (Việt Nam) > Chương 4

Bài học 2: Giới hạn hàm số

Giới hạn của hàm số

Giới hạn mô tả giá trị của hàm số khi biến số tiến gần tới một điểm chứ không phải là giá trị của hàm số tại điểm đó. Khái niệm cơ bản nhưng quan trọng này là cơ sở của môn giải tích.
Để hiểu được khái niệm giới hạn (lim), chúng ta cùng xem ví dụ sau với hàm số f(x)=x+2:
Function f is graphed. The x-axis goes from 0 to 9. The graph consists of a line starting at (0, 2) and moving upward through (2,4) and (4, 6), and ending at (7,9).web+graphie://cdn.kastatic.org/ka-perseus-graphie/507e8f38d9db338d657f07b535ba2ed4a8a9d206
Giới hạn (lim) của hàm f khi x tiến dần tới 3 là giá trị mà hàm f sẽ tiến gần tới khi giá trị của x tiến gần tới 3. Theo đồ thị, đây là giá trị y mà ta sẽ tiến gần đến khi ta di chuyển gần đến điểm trên đồ thị ứng với x=3.
Hãy tưởng tượng, chúng ta bắt đầu từ điểm (1 ;3) và di chuyển trên đồ thị về phía điểm có hoành độ x=3, khi đó tung độ y (hay chính là giá trị của hàm số) sẽ càng lúc càng tiến gần đến 5.
The graph of function f is animated. A point moves upward on the line from (1, 3) to (2.99, 4.99).
Tạo bởi Geogebra.
Tương tự, nếu chúng ta bắt đầu từ điểm (5 ;7) và di chuyển trên đồ thị về phía điểm có hoành độ x=3, khi đó tung độ y cũng sẽ tiến rất gần đến 5.
The graph of function f is animated. A point moves downward on the line from (5, 7) to (3.01, 5.01).
Tạo bởi Geogebra.
Vì những lí do trên, chúng ta nói rằng hàm số f(x) có giới hạn là 5 khi x tiến dần tới 3.
The graph of function f has arrows pointing along the line, pointing up to the right and down to the left, respectively, pointing to point (3, 5).
Bạn có thể thắc mắc về sự khác biệt giữa hai khái niệm: giới hạn của hàm số f khi x tiến dần tới 3giá trị của hàm f tại x=3 (hay chính là f(3)).
Trong trường hợp này, giới hạn của hàm f(x)=x+2 khi x tiến dần tới 3 bằng f(3), tuy nhiên điều này không đúng với mọi hàm số. Hãy cùng xét hàm số g giống hệt hàm số f ở mọi mặt trừ việc hàm g không xác định khi x=3.
Function g is graphed. The x-axis goes from 0 to 9. The graph consists of a line starting at (0, 2), moving upward through (2, 4) and an open circle at (3, 5), and ending at (7, 9).
Cũng như hàm f, hàm số g(x) có giới hạn là 5 khi x tiến dần tới 3.
The graph of function g has arrows pointing along the line, pointing up to the right and down to the left, respectively, pointing to the open circle at (3, 5).
Vậy giới hạn của hàm g khi x tiến dần tới 3 bằng 5, tuy nhiên hàm g không xác định khi x=3.
Đó là bản chất của khái niệm giới hạn. Giới hạn không phụ thuộc vào giá trị thực của hàm số tại điểm giới hạn, nó mô tả đặc tính của hàm số khi biến số tiến gần đến điểm giới hạn.
Bài 1
Cho đồ thị của hàm số h.
Giới hạn của hàm h khi x tiến dần tới 3 bằng bao nhiêu?
Chọn 1 đáp án:

Chúng ta có một kí hiệu đặc biệt để biểu diễn giới hạn. Đây là cách chúng ta kí hiệu giới hạn của hàm f khi x tiến gần tới 3:
"Giới hạn của""hàm số f"limx3f(x)"khi x tiến gần đến 3".
Ký hiệu lim có nghĩa là giới hạn của một hàm nào đó.
Biểu thức bên phải kí hiệu lim là biểu thức mà ta cần tìm giới hạn. Trong trường hợp này là hàm số f.
Biểu thức x3 nằm bên dưới kí hiệu lim có nghĩa là chúng ta sẽ tìm giới hạn của hàm f khi giá trị x tiến gần đến 3.
Bài 2
Cho đồ thị của hàm số f.
limx6f(x) bằng bao nhiêu?
Chọn 1 đáp án:

Bài 3
Biểu thức nào sau đây biểu diễn giới hạn của x2 khi x tiến gần tới 5?
Chọn 1 đáp án:

Chuyện gì sẽ xảy ra khi hàm số càng lúc càng tiến gần đến giới hạn?

Hãy cùng xem giá trị của hàm f(x)=x+2 sẽ thay đổi như thế nào khi x tiến rất gần đến 3.
xf(x)
2,94,9
2,994,99
2,999gần đến 34,999gần đến 5
Chúng ta có thể thấy rằng, khi giá trị x nhỏ hơn 3 nhưng ngày càng tiến gần đến 3 và vẫn đảm bảo nhỏ hơn 3, giá trị của hàm f sẽ tiến ngày càng gần hơn đến 5.
xf(x)
3,15,1
3,015,01
3,001gần đến 35,001gần đến 5
Chúng ta cũng có thể thấy rằng, khi giá trị x lớn hơn 3 nhưng ngày càng tiến gần đến 3 và vẫn đảm bảo lớn hơn 3, giá trị của hàm f sẽ tiến ngày càng gần hơn đến 5.
Giá trị gần nhất với 5 trong bảng trên là f(2,999)=4,999f(3,001)=5,001, chênh 0,001 đơn vị so với 5.
Chúng ta có thể đến gần hơn thế nếu muốn. Ví dụ: giả sử chúng ta muốn tìm giá trị chênh 0,00001 đơn vị so với 5, chúng ta sẽ chọn x=3,00001, khi đó f(3,00001)=5,00001.
Ta thấy, limx3f(x)=5 cũng có nghĩa là, bất kể ta tìm được một giá trị hàm số gần 5 đến mức nào, luôn có một giá trị x gần 3 để thay vào biểu thức hàm số và cho ra kết quả đó.
Nếu bạn thấy hơi khó hiểu, hãy suy nghĩ về câu hỏi: Tại sao chúng ta lại biết rằng có vô số số nguyên khác nhau? Có phải ai đó đã đếm tất cả các số nguyên và tìm ra được kết quả là vô hạn không? Câu trả lời là không. Chúng ta biết số lượng các số nguyên là vô hạn bởi vì, với bất kỳ số nguyên nào, ta cũng có thể tìm được một số nguyên khác lớn hơn. Chúng ta sẽ luôn luôn tìm được một số nguyên lớn hơn một số nguyên bất kì.
Giới hạn không phải là giá trị lớn nhất của hàm số. Giới hạn là giá trị mà hàm số sẽ càng lúc càng tiến gần tới. limx3f(x)=5 có nghĩa là giá trị hàm số luôn có thể đến gần hơn nữa đến 5.
Bài 4
xg(x)
7,16,32
7,016,1
7,0016,03
6,9996,03
6,996,1
6,96,32
limx7g(x) bằng bao nhiêu?
Chọn 1 đáp án:

Một ví dụ khác: limx2x2

limx2x2 là giới hạn của biểu thức x2 khi x tiến gần 2.
Function y = x squared is graphed. The x-axis goes from negative 4 to 6. The graph consists of a curve. The curve is a parabola, starting at (negative 3, 9), moving downward through (negative 1, 1) to (0, 0), moving upward through (1, 1), and ending at (3, 9).
Chúng ta có thể thấy rằng, khi x tiến gần đến 2, giá trị y sẽ ngày càng tiến gần đến 4.
The graph of y = x squared is animated with a point moving up the curve from (1.5, 2.25) to (1.99, 3.96) and then moving down the curve from (2.5, 6.25) to (2.01, 4.04).
Tạo bởi Geogebra.
Ta cũng đưa ra kết luận tương tự khi nhìn vào bảng giá trị sau:
xx2
1,93,61
1,993,9601
1,999gần đến 23,996001gần đến 4
xx2
2,14,41
2,014,0401
2,001gần đến 24,004001gần đến 4
Giả sử chúng ta muốn tìm x sao cho giá trị hàm số tương ứng ít hơn 0,001 đơn vị so với 4. Giá trị x cần tìm bằng bao nhiêu, có gần với 2 không?
Hãy thử x=2,001:
2,0012=4,004001
Giá trị mà ta vừa tìm được lớn hơn 4 xấp xỉ 0,001 đơn vị. Hãy thử x=2,0001:
2,00012=4,00040001
Ta thấy, khi x ngày càng gần 2, giá trị hàm số sẽ ngày càng tiến gần hơn đến 4.
Ta có thể kết luận, limx2x2=4.

Giới hạn một phía

Xét hàm f(x)=x+2limx3f(x), ta thấy giá trị hàm số tiến gần đến 5 khi x tăng dần đến 3 (hay "tiến gần về bên trái") hoặc khi x giảm dần về 3 (hay "tiến gần về bên phải").
Function f is graphed. The x-axis goes from 0 to 9. The graph is a line starting at (0, 2) and moving upward through (2,4) and (4, 6). An arrow pointing up the line to (3, 5) represents approach from the left. An arrow pointing down the line to (3, 5) represents approach from the right.
Hãy cùng xét ví dụ về hàm h sau. Giới hạn của giá trị hàm số h khi x tiến gần ​​đến 3 phụ thuộc vào x tiến tới từ bên trái hay bên phải.
Function h is graphed. The x-axis goes from 0 to 9. The graph consists of 2 lines. The first line starts at (0, 1), moves upward, and ends at an open circle at (3, 4). The second line starts at a closed circle at (3, 6), moves upward, and ends at (6, 9).
Khi x tiến tới 3 về bên trái, giá trị hàm số tiến gần tới 4. Khi x tiến tới 3 về bên phải, giá trị hàm số tiến gần tới 6.
The graph of function h has an arrow, representing approach from the left, pointing up to the right along the first line to the open circle at (3, 4). Another arrow, representing approach from the right, points down to the left along the second line to the closed circle at (3, 6).
Khi giới hạn bên trái và giới hạn bên phải của hàm số khi x tiến tới x0 khác nhau, chúng ta nói rằng giới hạn của hàm số khi x tiến tới x0 không tồn tại.
Bài 5
Cho đồ thị của hàm số g.
Giới hạn nào tồn tại?
Chọn tất cả đáp án đúng:

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.