If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Toán lớp 11 (Việt Nam)

Khóa học: Toán lớp 11 (Việt Nam) > Chương 4

Bài học 2: Giới hạn hàm số

Phép toán trên giới hạn hữu hạn của hàm số: tích và thương

Vấn đề

Hàm gf được biểu diễn bởi hai đồ thị dưới đây:
Tìm limx3g(x)f(x).
Chọn 1 đáp án:
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?