If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Khóa học: Toán lớp 11 (Việt Nam) > Chương 4

Bài học 2: Giới hạn hàm số

Phép toán trên giới hạn hữu hạn của hàm số: tích và thương

Vấn đề

Hàm gf được biểu diễn bởi hai đồ thị dưới đây:
Tìm limx3g(x)f(x).
Chọn 1 đáp án: