If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Toán lớp 11 (Việt Nam)

Khóa học: Toán lớp 11 (Việt Nam) > Chương 4

Bài học 2: Giới hạn hàm số

Bước tiếp theo cần làm khi gặp trường hợp vô định trong bài toán tìm giới hạn

Vấn đề

Bạn Mạnh đang tìm limxπ2sin2xcosx.
Áp dụng phương pháp thay trực tiếp, bạn ấy nhận được biểu thức 00.
Với bước tiếp theo, bạn Mạnh nên sử dụng phương pháp nào?
Chọn 1 đáp án:
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?