If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Khóa học: Toán lớp 11 (Việt Nam) > Chương 4

Bài học 2: Giới hạn hàm số

Bước tiếp theo cần làm khi gặp trường hợp vô định trong bài toán tìm giới hạn

Vấn đề

Bạn Mạnh đang tìm limxπ2sin2xcosx.
Áp dụng phương pháp thay trực tiếp, bạn ấy nhận được biểu thức 00.
Với bước tiếp theo, bạn Mạnh nên sử dụng phương pháp nào?
Chọn 1 đáp án: