If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Khóa học: Toán lớp 11 (Việt Nam) > Chương 4

Bài học 2: Giới hạn hàm số

Đồ thị biểu diễn giới hạn vô cực

Vấn đề

Cho ba đồ thị A, B, và C. Các đường nét đứt là đường tiệm cận.
Đồ thị nào biểu diễn biểu thức sau đây:
limx1+h(x)=?
Chọn tất cả đáp án đúng: