If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Toán lớp 11 (Việt Nam)

Khóa học: Toán lớp 11 (Việt Nam) > Chương 4

Bài học 2: Giới hạn hàm số

Tính giới hạn của hàm số xác định theo từng khoảng

Trong video này, chúng ta sẽ cùng luyện tập dạng bài tìm giới hạn của hàm số xác định theo từng khoảng bằng cách áp dụng các tính chất đại số của giới hạn và phương pháp thay trực tiếp. Qua đó, ta rút ra kết luận rằng để tìm giới hạn một phía và hai phía, cần xem xét hàm số trên đoạn, khoảng, nửa khoảng được yêu cầu và thay giá trị biến số tương ứng.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video