If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Khóa học: Toán lớp 11 (Việt Nam) > Chương 4

Bài học 2: Giới hạn hàm số

Xác định bước tiếp theo sau khi áp dụng phương pháp thay trực tiếp để tìm giới hạn

Vấn đề

h(x)=1cosx2sin2x
Ta muốn tìm limx0h(x).
Điều gì sẽ xảy ra khi ta sử dụng phương pháp thay trực tiếp?
Chọn 1 đáp án: