If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Toán lớp 11 (Việt Nam)

Khóa học: Toán lớp 11 (Việt Nam) > Chương 4

Bài học 2: Giới hạn hàm số

Xác định bước tiếp theo sau khi áp dụng phương pháp thay trực tiếp để tìm giới hạn

Vấn đề

h(x)=1cosx2sin2x
Ta muốn tìm limx0h(x).
Điều gì sẽ xảy ra khi ta sử dụng phương pháp thay trực tiếp?
Chọn 1 đáp án:
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?