If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Khóa học: Toán lớp 11 (Việt Nam) > Chương 4

Bài học 2: Giới hạn hàm số

Giới hạn vô cực

Bạn có thể cần: Máy tính

Vấn đề

Cho hàm số f(x)=3x.
Chọn biểu thức miêu tả đúng giới hạn một phía của hàm f tại x=0.
Chọn 1 đáp án:
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?